Home

zazitkovka2 Dajme slovo učiteľom

Vypočujte si niekoľko postrehov o školstve od našich účastníkov. Na workshop Zážitkovej pedagogiky a inovatívneho učenia za nami prišla Janka Grajciarová z rádia Regina.

 

Je školstvo Slobodné?

 

Pred 89′ by Komenského inštitút určite vzniknúť nemohol. Dnes je v polovici pilotného ročníka aj spolu s 20 učiteľmi, ktorí sa snažia meniť svoje triedy.

 

Jozef, riaditeľ spojenej školy v Martine,  je hlboko presvedčený, že sloboda v školách je možná a je to na zodpovednosti každého učiteľa ako tú slobodu, ktorá mu je daná, za tých 45min v triede využije:

„To, čo sa má udiať v triede by malo byť o dialógu medzi študentami navzájom a pedagógom a študentami. Mala by to byť taká spoločná učiaca skupina,“ hovorí.

 

 

dsc_0756

 

Čo je Komenského inštitút?

 

Komenského inštitút vznikol ako  odozva pre učiteľov, ktorí chceli meniť školstvo a nečakať pritom na nové vyhlásenia. Komenského inštitút je priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska, ktorí majú potenciál ukazovať konkrétne zmeny, ale zároveň aj poukazovať na problémy, ktoré v školstve sú a hovoriť verejnosti akým spôsobom by sa dali riešiť.

 

Viac o tom, čo na KI robíme a čomu sa venujeme si vypočujte v rozhovore.

 

zazitkovka3

 

Na akých princípoch funguje zážitková pedagogika?

 

Silná emócia a skúsensoť sú viac ako poučky. O tom sa počas jesenných prázdnin mohli presvedčiť učitelia KI. Margarétka hovorí, že Komenského inštitút jej dáva iný pohľad na seba a na svoje schopnosti pri práci s deťmi. Ale ako môžeme zážitkovú pedagogiku preniesť do škôl?

 

 

dsc_0075 Na letnej škole sme sa venovali silným stránkam i otázkam vízie, či osobnej moci

Posledný augustový týždeň sme strávili s účastíkmi Komenského inštitútu na Zaježovej. Venovali sme sa silným stránkam, otázkam vízie, osobnej moci, či ranku. Skupina akčných učiteľov z celého Slovenska už začala svoju ročnú púť.

 

Ako pracovať s osobnou mocou?

 

Aký je môj rank? Mali by sme stavať na našich silných stránkach, či skôr rozvíjať tie slabé? A ako to preniesť do výučby? Ako byť lídrom, ktorý napĺňa svoju misiu? Je vnútorná práca s emóciami učiteľa dôležitá? A vieme s ňou vlastne narábať?
Takéto a podobné otázky si kládli účastníci pilotného ročníka Komenského inštitútu. Diskutovali o nich od rána do večera, päť dní na lazoch v Zaježovej – v seminárkach, na lúkach, či v saune, spolu so špičkovými odborníkmi akými sú Sylvia Ondrisová, Vlado Burjan či Peter Dráľ.

„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“ – Albert Einstein

 

Prečo máme rozvíjať silné stránky?

 

Navštívil nás aj Jan Mühlfeit, bývalý prezident Microsoftu pre Európu, ktorý nám okrem iného povedal pekný príbeh o zajačikovi:
Zajačik príde natešený po prvom dni v škole domov: „Mami, mami, súťažili sme v skokoch a vyhral som.“
Na druhý deň príde už trochu menej radostný, ale stále šťastný: „Súťažili sme v behu a skončil som tretí.“
Ďalší deň príde zajačik domov mĺkvy. Po hodine plaču povie, čo sa stalo: „Súťažili sme v plávani a skončil som posledný.“ Mamka zajačica ho povzbudzuje: „Ale no, však to je v poriadku, si dobrý v behu a výborný v skokoch, nevadí, že plávanie Ti až tak nejde.“
„Ale keď pani učiteľka mi povedala, že od teraz budem musieť pracovať iba na tom plávaní,“ odpovedá zajačik.

Tento príbeh sa nápadne podobá na niečo, čo sa často deje na školách. Posilňovanie slabých stránok je však iba prevenciou voči nezdarom. Ak chceme byť naozaj špičkoví, ak chceme, aby naše deti boli špičkové, sú to práve silné stránky, ktoré potrebujeme spoznať, rozvíjať a využívať.

Naši účastníci začali pracovať na svojich mikroprojektoch. Teší nás, že prinášajú nove pohľady a hľadajú možnosti, ich nápady Vám čoskoro predstavíme. Veríme, že budete spolu s nami prinášať praktické reformy nášho školstva a začneme práve vo svojich triedach a školách.

 

„…na porade som všetkým povedala o mojom mikroprojekte, zatiahla som do toho ďalšich  6 šikovných ľudí, myslím si, že to je cesta, preniesť to nadšenie na druhých :-)“ – Dadka, účastníčka KI 2016/2017

 

jan Učitelia budú spoznávať svoje silné stránky s Janom Mühlfeitom: Každý z nás môže byť génius

Počas letnej školy budú mať účastníci Komenského inštitútu možnosť stretnúť sa s bývalým prezidentom Microsoftu pre Európu. Jan je globálny stratég, kouč a mentor. Jeho osobná misia je: „Pomáhať jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál“. 

 

Silné stránky ako súčasť práce učiteľa

Problematiku silných stránok považujeme za veľmi dôležitú súčasť práce učiteľa. Ak je učiteľ schopný poznať svoje silné stránky a rozvíjať ich, dokáže sa profesionálne aj osobnostne posúvať dopredu a prinášať do pedagogickej práce úplne novú kvalitu. V neposlednom rade dokáže pracovať so silnými stránkami svojich žiakov a pomáhať im rozvíjať ich talent a smerovať ich.

 

Vďaka nášmu firemnému partnerovi, Microsoft Slovensko, bude súčasťou tejto veľkej témy otestovanie silných stránok prostredníctvom testov Gallup, následne osobné stretnutie s Jánom Mühlfeitom na letnej škole, ktorý účastníkov pripraví na to, ako so silnými stránkami pracovať.

 

Počas celého roka budú mať účastníci možnosť svoje silné stránky rozvíjať s Marcelou Havrilovou zo spoločnosti Microsoft Slovensko. „Silná stránka je vlastne talent, s ktorým sa narodíte. Každý máme talent. Aby sme svoj talent rozvinuli, musíte začať do talentu investovať, trénovať a rozvíjať ho. K tomu je potrebné mať pevnú vôľu a disciplínu. Nájdite svoje silné stránky, vsaďte na ne, investujte do nich a trénujte ich. Potom bude dosiahnutie cieľov pre vás rýchle a jednoduché. Takto budete zaručene úspešný. A nielen ekonomicky, ale budete aj šťastnejší a zdravší,“ dodáva Marcela Havrilová.

 

Testovanie máme za sebou, tešíme sa na letnú školu 🙂

logo-umb1 Študenti, prihláste sa do Komenského inštitútu a získajte kredity

Účastníkmi Komenského inštitútu sa môžu stať aj študenti– budúci učitelia a učiteľky. Univerzita Mateja Bela sa stala odborným partnerom Komenshého inštitútu, vďaka čomu môžu študenti za svoju účasť získať kredity ECTS platné na každej univerzite v Európe.

 

Rôznorodá pedagogická skupina

Veríme, že pestrá a heterogénna skupina je výborným prostriedkom k napĺňaniu  cieľov Komenského inštitútu. Tohtoročnými účastníkmi sú preto učitelia základných i stredných škôl, no i malotriedok, špeciálnych škôl, vysokých škôl, zástupcovia súkromných i veréjnych inštitúcii a takisto vysokoškolskí študenti. Rôznorodá pedagogická skupina vďaka rôznym pohľadom má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola. Skúsení učitelia môžu prispieť svojimi dlhoročnými skúsenosťami a pohľadmi ako školstvo funguje a kde sú jeho slabé miesta.Vysokoškolskí študenti a začínajúci pedagógovia môžu priniesť nové pohľady na problémy a riešenia a manažment škôl im má šancu ukazovať ako zasadiť zmeny do legislatívnych rámcov.

 

Chceme podporiť všetkých vysokoškolských študentov učiteľského zamerania

Vďaka kreditovému systému a partnerstvu s Univerzitou Mateja Bela získajú vysokoškolskí študenti za absolvovanie ročného štúdia Komenského inštitútu ECTS kredity platné na každej univerzite v Európe. Našim cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska, kde učitelia získajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Sme veľmi radi, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stala partnerom projektu a tým ukázala ako môže univerzita prispievať k poskytovaniu kvalitného vzdelávania podľa potrieb praxe a tvorivým bádaním prispievať k budovaniu učiacej sa spoločnosti.

 

prezident a komenskeho institut Prezident prijal účastníkov, poprial im, aby dokázali svoje nápady zhmotniť

Včera 22. júna prezident Andrej Kiska prijal v paláci učiteľov a učiteľky, ktorých sme vybrali do Komenského inštitútu.

 

Títo učitelia majú byť ostrovmi pozitívnej deviácie v slovenskom školstve a sme veľmi radi, že dostali podporu aj od prezidenta. Snažili sme sa vybrať pedagogických lídrov, ktorí majú potenciál meniť slovenské školstvo zdola, priamo na svojich školách. Preto má každý účastník zrealizovať počas roka jednu konkrétnu zmenu na svojej škole. Spolu s pedagógmi Kiska prijal i mentorov, pod vedením ktorých budú zmeny realizovať. Ide o odborníkov na školstvo, ale napríklad i z firemného prostredia.

 

Podľa Juraja Hipša je problémom školstva, čo sa v ňom učí, akým spôsobom a kto má výučbu na starosti. Prezident na to reagoval, že výstupom školstva by malo byť okrem odbornej pripravenosti aj to, aby učitelia pomohli mladým ľuďom stať sa skutočnými osobnosťami.

 

„Dnes nám zlyhávajú rodiny, z médií sa šíria rôzne typy správ, z ktorých sme nešťastní, tie sú najpopulárnejšie, na sociálnych sieťach sa decká uzatvárajú do často nie najlepších svetov a pýtame sa, kto ešte dokáže tým mladým ľuďom povedať, aké sú tie hodnoty, ako by sa mali správať,“ pomenovala situáciu hlava štátu.

 

Prezident ocenil, že je inštitút, kde sa zaoberajú obsahom a spôsobom výučby: „Stojí pred nami obrovská práca. Máme tu mnohokrát demotivovaných vyhoretých učiteľov, ktorí už si kladú otázku, ako ďalej. Som rád, že toto sú také prvé svetielka, ktoré sa budú šíriť ďalej,“ poprial Kiska pedagógom, aby dokázali svoje nápady zhmotniť.
Postupne pribúda viac a viac takýchto ostrovov pozitívnej deviácie, takže za nejaký čas tu budeme mať celý kontinent vynikajúcich učiteľov. Budeme nesmierne šťastní, keď raz budeme môcť činnosť Komenského inštitútu ukončiť, lebo školstvo bude v skvelom stave. Pevne veríme, že všetci, čo sme sa včera stretli v prezidentskom paláci sa toho dožijeme.
Školský rok končí, my začíname 🙂

 

prezident a komenskeho institut
 zdroj: TASR
mapa prihlaseni KI Spoznajte našich účastníkov v školskom roku 2016-2017

Sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť novú triedu učiteľov. Medzi účastníkmi sú učitelia základných i stredných škôl, no i malotriedok, špeciálnych škôl, vysokých škôl, zástupcovia súkromných i verejných inštitúcií a takisto vysokoškolskí študenti. Dvadsať účastníkov z celého Slovenska, od Nitry po Spišský Štvrtok. Pozrite si ich profily.

 

Trochu štatistiky z prihlasovania

K prvému ročníku Komenského inštitútu nám prišlo 97 prihlášok. Učitelia základných i stredných škôl, riaditelia, študenti, ľudia s nadšením pre školstvo. Teší nás tento záujem. Slovensko má schopných ľudí a najradšej by sme otvorili dve triedy súčastne. O štúdium sa uchádzali pedagógovia zo 47 miest a obci Slovenska, od Rabči po Komárno. Najviac prihlášok evidujeme z Banskej Bystrice (dokopy 12).

Sledujúc mapu sa tešíme kde všade sú ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať a záleží im na ich školách, triedach a žiakoch. Potešte sa aj Vy a hlavne – spojte sa 🙂

 

banner_mapa