Škola podľa našich predstáv

Diskusia so žiačkami evanjelickej školy v Berlíne a autorkami knihy Škola podľa našich predstáv, ktorá čitateľovi približuje predstavu ideálnej školy očami žiakov.

 

Diskusia sa uskutoční 28.3. 2018 o 16:30 v CEEV Živica na Búdkovej 22 v Bratislave.

 

Vstup voľný.
Počet miest limitovaný: max 40 ľudí.
Nutné prihlásiť sa cez formulár!
Tlmočenie z nemeckého jazyka zabezpečené

 

Sme svedkami radikálnych zmien nášho sveta, pracovného trhu, prístupu k informáciám a požadovaných zručností. Lenže zavádzaniu zmien v školstve stojí v ceste aj naša vlastná skúsenosť. Je ťažké sa vymaniť z nej a predstaviť si, že škola by mohla byť úplne, ale úplne iná. Berlínske dievčatá takúto predstavu prinášajú. Preniknúť do fungovania školy, ktorú navštevujú je inšpirujúce. Strhujúce je však najmä nadšenie žiačok samotných. Ony majú svoju školu úprimne rady. Tento pocit by sme predsa dopriali čo najviac deťom na celom Slovensku, aby ich vzácny čas v škole bol napĺňajúci a zmysluplný.