5 dôvodov prečo sa prihlásiť na Komenského inštitút

Do nového ročníka opäť hľadáme odvážnych učiteľov, riaditeľky, zástupcov aj budúcich pedagógov. Pripojte sa k inšpiratívnym učiteľom a učiteľkám, ktorí majú odvahu robiť veci inak. Prihláste sa do 26.4.2018.

 

  1. Budú vás učiť špičkoví lektori zo sveta aj Slovenska.

So psychologičkou budete hľadať svoju pedagogickú víziu aj hranice moci, naučíte sa riešiť konflikty v triede, zostaviť si zážitkové vyučovanie, podporovať rešpektujúcu komunikáciu v triedach alebo aj techniky na rozvoj kritického myslenia. Komenského inštitút ponúka pedagógom ročný bezplatný
vzdelávací a zároveň praktický kurz pozostávajúci z týždňovej letnej školy,
4 víkendových workshopov a online stretnutí. Ročným kurzom sa to však nekončí a po absolvovaní kurzu sú absolventi zapojení do alumni programu, ktorí im ponúka dva víkendové workshopy, študijnú cestu s návštevou zaujímavých škôl, doma i v zahraničí.

 

  1. Stretnete sa s učiteľmi, ktorí sa navzájom vedia inšpirovať, podporiť sa a veria, že vynikajúce školy tvoria vynikajúci učitelia.

V súlade s našou víziou spájame a podporujeme pedagógov, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 pedagógov, pretože kladieme veľký dôraz na individuálny prístup, zároveň nám táto sieť inšpiratívnych učiteľov narastá a tak budete mať možnosť spoznať až 60 výnimočných učiteľov z celého Slovenska.

 

  1. Každý učiteľ od nás dostane grant na realizáciu svojho vlastného školského mikroprojektu, ktorým ukáže aké zmeny vedia robiť samotní učitelia zdola.

Aj vás unavuje veta, že sa nič nedá? Máte predstavu ako slovenské školstvo smerovať? Ukážte svojím konkrétnym príkladom ako môžeme školstvo meniť k lepšiemu. Komenského inštitút je inšpiratívny priestor, v ktorom získate vedomosti a zručnosti na odštartovanie praktickej školskej reformy. Ako?

Stanka zapojila do výučby hejného matematiky aj rodičov. Peťa na hodiny chémie priniesla konštruktivizmus a so žiakov sa stali vedci. Katka na filozofii naučila deti pýtať sa a kriticky myslieť. Marta priniesla na prvý stupeň reflexiu a študentka učiteľstva Nika učí žiakov programovať drony. (Ďalšie inšpirácie nájdete v publikácii „Dvadsať inšpiratívnych učiteľských príbehov“, ktorú vydali naši absolventi, alebo na www.komenskehoinstitut.sk)

 

  1. Štúdium na Komenského inštitúte je vďaka donorom bezplatné.

Naši firemní partneri aj súkromní darcovia považujú vzdelávanie za jednu z priorít tejto krajiny. Vďaka nim je ročné štúdium pre všetkých učiteľov bezplatné.

 

  1. Program sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Prezident Slovenske republiky oceňuje prácu všetkých učiteľov, ktorí aktívne zlešujú naše školstvo. Preto prevzal záštitu aj nad našim programom, lebo práve takýto učitelia sa tu stretávajú.

 

Komenského inštitút je inšpiratívny priestor pre pedagogických lídrov Slovenska a na vaše prihlášky čakáme do 26. APRÍLA 2018 na www.komenskehoinstitut.sk