Nová vzdelávacia platforma pre odvážnych učiteľov

Komenského inštitút je prakticky zameraný ročný kurz pre pedagógov, ktorí majú odvahu robiť skutočnú školskú reformu. O zmysle a špecifikách projektu rozpráva Juraj Hipš, riaditeľ Živice, ktorá projekt realizuje.

 

 

Pre koho je Komenského inštitút určený?

Ponúkame priestor pre všetkých učiteľov, riaditeľov, zástupcov a univerzitných študentov učiteľských smerov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové a zároveň cibriť svoje názory v diskusii s inými ľuďmi podobného zmýšľania. Naša krvná skupina sú pedagógovia, ktorí majú alebo hľadajú nápad na zlepšenie svojich hodín, manažmentu školy alebo budovaniu silnej školskej komunity. Hľadáme učiteľov, ktorí sú pripravení uviesť vízie do praxe. Ak máte chuť nechať sa inšpirovať a zároveň inšpirovať iných, vôbec neváhajte a prihláste sa! 🙂

 

Kto bude viesť výučbu?

Spojili sme sa so špičkovými slovenskými a českými lektormi, ktorí majú chuť odovzdať svoje skúsenosti pedagógom. Učitelia sa stretnú s lektormi, ktorí budú učiť zručnosti ako riešiť konflikty aj facilitovať skupinu, rozvíjať kritické myslenie a využívať zážitkové učenie počas vyučovania. Budeme tiež pracovať so svojimi víziami a osobnou silou.

 

Koľko bude štúdium stáť?

Ďalšia dobrá správa. Keďže dôverne poznáme a vážime si prácu učiteľov, rozhodli sme sa osloviť niekoľko firiem, ktorým záleží na stave nášho školstva. Vďaka nim je štúdium úplne bezplatné. Cestovné náklady, rovnako ako ubytovanie, strava a kurzovné sú hradené partnermi projektu. Účastníci môžu dokonca požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojho mikroprojektu.

 

Keďže projekt realizuje CEEV Živica, ide o environmentálne zamerané štúdium?

Nie. Živica sa čím ďalej tým viac profiluje aj ako vzdelávacia organizácia. Máme úspešné programy ako Sokratov inštitút, Zelená škola, či miestnu Záježovskú školu. Komenského inštitút sa zameriava na rozvoj pedagogických zručností učiteľov a zlepšenie situácie školstva prostredníctvom praktických riešení realizovaných účastníkmi programu.

 

Čakajú účastníkov na konci programu nejaké skúšky?

Dôraz kladieme na aktívnu účasť a praktickú časť štúdia, t.j. realizáciu a prezentáciu výsledkov vybraného mikroprojektu. Žiadne teoretické skúšky účastníkom nehrozia 🙂.