Formálna moc versus osobná sila učiteľa

S našou lektorkou Sylviou Ondrisovou sme sa porozprávali o význame osobnej sily a vízie v kontexte školy a o tom ako učiteľom pomôžu pri vedení triedy, či riešení konfliktných situácií.

 

V Tvojom profile sme sa dočítali, že sa zaujímaš o nové formy líderstva, riešenie konfliktov a vedomú prácu s mocou. Mohla by si nám teda priblížiť aký je rozdiel medzi formálnou mocou a osobnou silou? Prečo môže byť vlastne pre učiteľov užitočné rozmýšľať o týchto veciach?

Osobná sila je sila, ktorú máme v sebe všetci.  Je v nás stále, bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Súvisí totiž s našimi skúsenosťami, vlastnosťami a hodnotami. Problémom však je to, že v realite s ňou často strácame kontakt alebo jej neveríme. Vtedy môžeme mať tendenciu použiť len našu formálnu moc – tú, ktorá nám vyplýva z určitej formálnej roly. Napríklad z roly učiteľky, keďže tá mi v kontexte školy dáva (právo)moc(i).

 

Ak sa napríklad pri arogantnom žiakovi cítim neistá, mám tendenciu použiť tvrdšie skôr svoju formálnu moc, lebo nie som v kontakte so svojou osobnou istotou. Môžem na žiaka síce nakričať alebo použiť trest, no pravdepodobne však nebudem mať na neho ozajstný vplyv – keďže používam viac formu ako svoju osobnosť. Ak viem v danom momente cítiť istotu svojich zručností a skúseností, dodá mi to oveľa viac pokoja i odstupu a môj vplyv bude jasnejší. Naviac aj formálne právomoci viem vtedy použiť oveľa efektívnejšie.

 

 

V anotácií workshopu, ktorý vedieš sa niekoľko krát objavuje slovo líder. Čo pod líderskou rolou učiteľa myslíš? Ako vyzerá a koná v ideálnom prípade učiteľ-líder?

Učiteľ alebo učiteľka VEDIE triedu. Vedie skupinu mladých ľudí a je teda „vodcom“, či lídrom. Naviac, keďže ide o mládež, má vplyv aj na vývin ich postojov a hodnôt, nie len vedomostí. V tom zmysle rola učiteľa ešte viac napĺňa samotný význam slova líder v porovnaní napríklad s rolou manažéra. Práve líder sa okrem aktuálnych cieľov a zručností stará aj o strategický, dlhodobý rozvoj. Preto si myslím, že naši učitelia a učiteľky by mali byť podporovaní, či posilnení práve v ich líderskej pozícii. Opakovane totiž hovoríme, že rola učiteľa stráca svoju autoritu oproti minulosti – a to nielen voči žiakom, ale aj v spoločnosti. Program Posilnení učitelia prináša spôsob ako autoritu i vplyv učiteľkám vrátiť späť do rúk. 

 

 

Na záver sa ešte chceme spýtať na osobnú víziu, respektíve na to, ako sa dá vlastne nájsť. Čo môže človek urobiť ak sa chce dostať do kontaktu s ňou?

Odpoviem len v náznaku, aby ste mali návnadu prísť 🙂 

 

Rovnako ako každá úspešná firma potrebuje mať jasnú víziu a ciele, tak aj každý líder, ktorý chce veci naozaj ovplyvniť alebo zmeniť, potrebuje poznať vlastnú víziu a svoj, v prípade učiteľov, špecifický prínos pre triedu a školu.  Osobná vízia je úzko spojená s tými momentmi v práci alebo živote, keď sa cítime byť naozaj spokojní, plní energie a chute. V daných momentoch sa naša vízia pravdepodobne napĺňa – preto sa pri skúmaní vlastnej vízie budeme inšpirovať práve týmito okamihmi.