Študenti, prihláste sa do Komenského inštitútu a získajte kredity

Účastníkmi Komenského inštitútu sa môžu stať aj študenti– budúci učitelia a učiteľky. Univerzita Mateja Bela sa stala odborným partnerom Komenshého inštitútu, vďaka čomu môžu študenti za svoju účasť získať kredity ECTS platné na každej univerzite v Európe.

 

Rôznorodá pedagogická skupina

Veríme, že pestrá a heterogénna skupina je výborným prostriedkom k napĺňaniu  cieľov Komenského inštitútu. Tohtoročnými účastníkmi sú preto učitelia základných i stredných škôl, no i malotriedok, špeciálnych škôl, vysokých škôl, zástupcovia súkromných i veréjnych inštitúcii a takisto vysokoškolskí študenti. Rôznorodá pedagogická skupina vďaka rôznym pohľadom má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola. Skúsení učitelia môžu prispieť svojimi dlhoročnými skúsenosťami a pohľadmi ako školstvo funguje a kde sú jeho slabé miesta.Vysokoškolskí študenti a začínajúci pedagógovia môžu priniesť nové pohľady na problémy a riešenia a manažment škôl im má šancu ukazovať ako zasadiť zmeny do legislatívnych rámcov.

 

Chceme podporiť všetkých vysokoškolských študentov učiteľského zamerania

Vďaka kreditovému systému a partnerstvu s Univerzitou Mateja Bela získajú vysokoškolskí študenti za absolvovanie ročného štúdia Komenského inštitútu ECTS kredity platné na každej univerzite v Európe. Našim cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska, kde učitelia získajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Sme veľmi radi, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stala partnerom projektu a tým ukázala ako môže univerzita prispievať k poskytovaniu kvalitného vzdelávania podľa potrieb praxe a tvorivým bádaním prispievať k budovaniu učiacej sa spoločnosti.