Mikroprojekt: ostrovček pozitívnej deviácie na škole

Čo má spoločné jazierko pri škole, čierna komora, Hamlet s lebkou, Hejného matematika, či virtuálna realita so školou? Námet na mikroprojekt! Viac o tom prečo sme sa v Komenského inštitúte rozhodli zaradiť mikroprojekty ako súčasť kurzu pre učiteľov a čo je ich podstatou sa dozviete v rozhovore s Janou M. Balážovou z Komenského inštitútu.

 

Aký význam majú mikroprojekty?

V Komenského inštitúte sme sa rozhodli, že chceme, aby po ukončení nášho ročného kurzu ostalo učiteľom a ich školskej komunite aj niečo viac ako teória – niečo konkrétne, hmatateľné a funkčné. Mikroprojekty sú snaha priniesť reálne zmeny do školských komunít. Ich cieľom je dať učiteľom priestor na realizáciu svojich nápadov a zároveň ukázať ďalším kolegom pozitívny príklad a cestu ako sa dajú veci na školách postupne zlepšovať. Mikroprojekty sú jednou z ciest ako prinášať reálne zmeny do školstva prostredníctvom ľudí, ktorí tomu dobre rozumejú. A tými sú zapálení učitelia.

 

 Čomu sa môžu účastníci inštitútu venovať v rámci mikroprojektu?

Môžu sa venovať prakticky čomukoľvek 🙂. Konkrétnejšie čomukoľvek, pre čo sú zapálení, čo v nich vzbudzuje vášeň, čo možno už dlho nosia v hlave, len nevedeli kde a ako začať. Sme presvedčení, že učitelia samotní vedia najlepšie, čo chcú, potrebujú a čo by im a ich žiakom prinieslo radosť z učenia.

 

 Mohli by ste spomenúť nejaký konkrétnejší príklad?

Viem si predstaviť, že nielen učitelia prírodovedných predmetov by napríklad ocenili, keby mali k dispozícií učiacu záhradu, v ktorej by mohli realizovať svoje hodiny prostredníctvom zážitkového učenia. Učitelia literatúry a jazykov zase možno snívajú o literárnej a filmovej čajovničke (v momentálne zarároženom kúte prízemia školy), kde by sa počas vyučovania, ale aj po ňom so žiakmi mohli pri šálke čajíka, v príjemnej atmosfére podeliť o svoj názor na prečítané diela. Učiteľ geografie a informatiky už dlhšie v hlave nosí plány na vytvorenie hry, ktorú si v duchu nazval Cesta do stredu Zeme, ktorá by žiakom pomocou virtuálnej reality pomohla spoznať stavbu Zeme. Možnosti je veľmi veľa…

 

Nikomu nechceme diktovať, čo má presne robiť, lebo najväčším expertom ste vy sami! My sa budeme snažiť Vás podporiť a pomôcť v tom, aby ste sa dostali do vytýčeného cieľa.

 

 Ako budete učiteľom s mikroprojektami pomáhať?

Každý účastník inštitútu bude mať k dispozícií konzultácie so skúseným mentorom, počas ktorých s ním bude môcť prebrať svoje nápady, neistoty, priebeh realizácie svojho mikroprojektu, alebo sa s ním naopak bude môcť podeliť o radosť z dosiahnutia čiastkových cieľov.

 

V neposlednom rade chcem tiež spomenúť možnosť získať finančný príspevok na realizáciu svojho projektu, akési štartovné 🙂