Časté otázky

Otvoriť všetky Zatvoriť všetky
Kto sa môže prihlásiť?

Učitelia, riaditelia a zástupcovia stredných i základných škôl z celého Slovenska ako aj študenti všetkých učiteľských smerov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a svoju školskú komunitu.

Ako sa prihlásiť?

Stačí vyplniť do 26.4. 2017  tento online formulár.

Mám sa prihlásiť, hodím sa na to?

Ak patríte medzi pedagógov, ktorí majú potrebu neustále sa učiť niečo nové, posúvať sa vpred a cibriť svoje názory v diskusii s inými ľuďmi podobného zmýšľania, tak ste naša krvná skupina.

Ak máte vnútorný pretlak myšlienok a nápadov na zlepšenie svojich hodín, školskej komunity a ambíciu uviesť svoje vízie do praxe, tak sa pridajte k nám.

Ak máte chuť nechať sa inšpirovať a zároveň inšpirovať iných, tak už vôbec neváhajte a prihláste sa!  🙂

Čo ponúkame?

Bezplatný ročný vzdelávací a zároveň praktický kurz zostavený z letnej školy a 4 pobytových workshopov. Medzi témy, ktorým sa na Komenského inštitúte venujeme patria napríklad Posilnení učitelia – vízia a moc, Zážitková pedagogika a interaktívne učenie, Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí, Kritické myslenie, či rešpektujúca komunikácia.

Študentov do každej z tém uvedie pozvaný lektor, špička vo svojom odbore. Výučba prebieha formou zážitkových a praktických aktivít či diskusií a prednášok. V Komenského inštitúte kladieme veľký dôraz na vytvorenie individuálneho prístupu a preto Vás bude v ročníku len 20.

Ide o environmentálne zamerané štúdium?

Nie. Komenského inštitút sa zameriava na rozvoj pedagogických zručností učiteľov a zlepšenie situácie školstva prostredníctvom praktických riešení realizovaných účastníkmi programu.

Koľko času budem musieť štúdiu venovať?

Jeden týždeň letnej školy, 4 predĺžené víkendy a približne 8 hodín online diskusii. Okrem toho treba rátať s tým, že sa budete priebežne venovať čítaniu materiálov na témy workshopov, organizovaniu jednej miniprednášky pre ostatných členov Komenského komunity ako aj príprave a realizácií mikroprojektu.

Kto je mentor?

Skúsený človek z praxe, ktorý podporuje učiteľov počas ich práce na mikroprojektoch.

Chcem sa prihlásiť, ale viem, že na niektoré z workshopov nebudem môcť prísť kvôli ich termínu. Sú absencie tolerované?

Účasť na letnej škole je pre všetkých účastníkov povinná, absencia na jednom z pobytových workshopov je možná.

Je možné prísť sa pozrieť na niektorý z workshopov, aj keď nie som účastník Komenského inštitútu?

Žiaľ nie. Štúdium je koncipované ako celok a nie je možné zúčastniť sa len jeho časti.

Čakajú ma na konci programu nejaké skúšky? Čo budem musieť splniť, aby som úspešne dokončil/a štúdium?

Nie, žiadne teoretické skúšky sa na záver ročníka nerobia. Dôraz kladieme na praktickú časť – realizáciu a prezentáciu výsledkov vybraného mikroprojektu.

Dostanem certifikát?

Áno. Po úspešnom splnení všetkých požiadaviek dostanú účastníci Komenského inštitútu doklad o absolvovaní ročného vzdelávania.

Dostanem po úspešnom absolvovaní programu kredity?

Študenti pedagogických smerov majú možnosť po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity.

Pre učiteľov však túto možnosť nemáme, pretože nie sme program akreditovaný Ministerstvom školstva a z tohto dôvodu kredity neudeľujeme.

Bude ma štúdium niečo stáť?

Komenského inštitút je podporovaný firmami, ktorým záleží na stave nášho školstva, vďaka čomu je štúdium bezplatné. Účastníci inštitútu dokonca majú finančnú podporu na realizáciu svojho mikroprojektu.

Budem si musieť hradiť cestovné náklady na workshopy a letnú školu?

Nie. Cestovné náklady, rovnako ako ubytovanie, strava a kurzovné sú hradené partnermi projektu.