EDUpoint Zvolen

 

Projekt Komenského inštitútu a Generácie 3.0, ktorého cieľom je podporovať, spájať a vzdelávať aktívnych učiteľov zo stredoslovenského regiónu.

Priestor, ktorý umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov, učiteliek, zástupcov MVO. Prináša inšpiratívne workshopy, zdieľanie príkladov dobrej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. 

NAJBLIŽŠIE AKCIE:

30. 1. 2019 (9.30 – 15.30) – Príbehy mladých ľudí ako vzdelávací nástroj na zmierňovanie predsudkov.

Na základe videí a cvičení z portálu Stories that Move si ukážeme, ako možno do vyučovania alebo neformálneho vzdelávania zakomponovať príbehy mladých ľudí, ktoré sa týkajú ich identity, spoločenskej a kultúrnej rozmanitosti i prípadov diskriminácie.

Zároveň prepojíme príbehy zo súčasnosti s príbehmi z minulosti. Vysvetlíme si, čo je zviditeľnené myslenie a viacvrstvové učenie. Zmapujeme možnosti na zakomponovanie týchto postupov do vzdelávacích programov a bežného vyučovania.

A na záver môžeme prediskutovať, do akej miery je naše školstvo v súčasnosti pripravené podobné postupy využívať, inovovať a zlepšovať sa.

INFO:  http://bit.ly/2HeyT3k (facebook), http://bit.ly/2HfLmU2 (registračný formulár)

 

7. 2. 2019 (9.30 – 16.00) – Aktivizujúce a inovatívne metódy vo výučbe

Interaktívny workshop prináša rôzne možnosti, ako oživiť vyučovacie hodiny používaním inovatívnych a aktivizujúcich metód. Súčasné školstvo je v mnohých smeroch kritizované pre jeho transmisívny prístup, nudu a stereotyp vo vyučovaní. 

Na workshope si ukážeme techniky a stratégie, ako efektívne vyučovať pomocou aktivizujúcich metód v oblasti (nielen) globálneho vzdelávania. Priblížime si motivačné aktivity, energizéry a rozmanité podnetné materiály, ktoré môže učiteľ v škole využívať s cieľom vzbudiť pozornosť a podporiť aktívne poznávanie okolitého sveta. 

Workshop chce ukázať, že vyučovanie (učiteľa) a učenie sa (žiakov) môže byť zábavné, fascinujúce, objavné, zážitkové, smiešne, tajomné, hravé, zmysluplné a jedinečné. Je určený učiteľom základných škôl I. stupňa. 

INFO:  http://bit.ly/2RHJIPp (facebook), http://bit.ly/2RPXn6X (registračný formulár)

 

19.3.2019 (10.00 – 16.00) – Ako učiť efektívne

Viaceré zdroje tvrdia, že rozdelenie ľudí podľa štýlov učenia sa na vizuálnych auditívnych a kinestetických je vedecky nepodložený mýtus. Môže nejaký iný koncept štýlov učenia sa fungovať v praxi? A môže byť takéto škatuľkovanie na niečo dobré?

O svojich dlhoročných skúsenostiach z neformálneho vzdelávania a ako ho efektívne nastavovať práve z hľadiska štýlov učenia nám príde porozprávať Tomáš Pešek.

Dozviete sa:
– kedy je vzdelávanie efektívne
– aké sú základné štýly učenia sa
– čo to v praxi znamená, že sa ľudia učia rôzne a ako na to máme reagovať už v príprave
– v čom je škatuľkovanie nebezpečné, no kde naopak je v tomto kontexte uvažovať výhodou.

Sľúbiť môžeme zaujímavé aktivity, reflexiu, teoretický rámec aj prenos do praxe.

INFO:  http://bit.ly/2RWjk46 (registračný formulár)

 

Sledujte nás na Facebooku.

 

POZRITE SI FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKCIÍ.
Prehľad týchto akcií nájdete na konci stránky.

KONTAKT:

EDUpoint – P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen

Radoslav Plánička

e-mail: planicka@zivica.sk, tel.: 0915 331 949

 

Fullscreen-Logo
EDUpoint Zvolen

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

EDUpoint Zvolen 48.576753, 19.130894

 

REALIZOVANÉ AKCIE:

 • 5.12.2018 (14.30 – 17.30) – Ako používať autentické materiály na hodinách angličtiny

Interaktívny workshop vám ukáže rôzne možnosti, ako oživiť hodiny používaním autentických materiálov, ukážeme vám spôsoby, ako s materiálmi pracovať a ako ich naplno využiť a mnohé z aktivít si aj priamo vyskúšate. Autentické materiály nie sú iba noviny a časopisy, ale existuje veľmi veľa iných zdrojov, ktoré sa dajú na hodinách používať. Prídťe sa inšpirovať, zabaviť a vyskúšať nové aktivity. INFO:  http://bit.ly/2PFKY4h (facebook), http://bit.ly/2POFjt3 (registračný formulár)

 

 • 26. 11. 2018 (09:00 – 15:00) – Pátrame po reči iného

Na seminári sa budeme venovať písomným historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa. INFO:  http://bit.ly/2EEKS8P (facebook), http://bit.ly/2ECnJE4 (registračný formulár)

 

 • 27.11.2018 (10.00 – 16.00) – Afrika: Mýty a fakty

Cieľom workshopu bude podrobne si predstaviť metodickú príručku Afrika: mýty a fakty, vyskúšať si praktické aktivity určené pre stredné školy, či druhý stupeň základných škôl.

Pozostávať bude z:
1) teoretickej prednášky, ktorá kombinuje osobné skúsenosti a zážitky zo šiestich rokov života vo Východnej Afrike s štatistikami, ekonomickými analýzami a novými vedeckými poznatkami v kontraste s europocentrickým pohľadom a rôznorodými stereotypmi, ktoré sprevádzajú Afriku v našich zemepisných šírkach.
2) praktických cvičení, aktivít a video ukážok s rozborom a diskusiami, ktoré sa dajú realizovať so študentami na školách
INFO:  http://bit.ly/2P1TCd7 (facebook), http://bit.ly/2PyTM8N (registračný formulár)

 

 • 14. 11. 2018 (10.00 – 16.00) – Od skúsenosti k poznaniu

Na workshope sa budeme venovať reflexívnej praxi v práci učiteľa. Zoznámime sa s praktickou aplikáciou Kolbovho cyklu učenia a vyskúšame si metódy aktívneho rozboru vzdelávacích aktivít v triede a mimo triedy. INFO:  http://bit.ly/2PEdu3j (facebook), http://bit.ly/2PFJbt2 (registračný formulár)

 

 • 15. 5. 2018 (9.30 – 15.30) – Vnútorná motivácia Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať.Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.INFO: http://bit.ly/2FJCC4d (facebook) alebo http://bit.ly/2F742QE (registračný formulár)
 • 29. mája 2018 (9.30 – 15.30) – Učiteľ ako bezpečná základňa pre detiNa workshope budeme hovoriť o deťoch, ktoré PREŽILI, ČO NEMALI – opustenie, zanedbávanie, týranie v prvých rokoch života. Zažijeme aspoň trochu, aké to je byť v ich koži a akou optikou sa dívajú na svet. Prejdeme sa symbolicky ich životným príbehom, ktorý ovplyvnila trauma. Pozrieme sa ako ZA NEGATÍVNYM SPRÁVANÍM (konfliktnosťou, lenivosťou, neposlušnosťou) UVIDIEŤ DIEŤA s jeho zranením. Upozorníme na mimoriadne DôLEŽITÉ OSOBY v ich živote: učiteľov a ich MOC zvýšiť psychické BEZPEČIE detí. Dobrou témou sa ukáže byť aj PARTNERSTVO s rodičom či opatrovateľom takéhoto dieťaťa. A povieme si o zodpovednej nevyhnutnosti: „POSTARANÍ SA O SEBA“.Bude to v mnohých ohľadoch zážitkový workshop. Ako bonus sa dozviete aj čo to o adopcii, pestúnstve, náhradnej osobnej starostlivosti, profesionálnom rodičovstve a detskom domove.
  INFO: 
  http://bit.ly/2GhKeOT (facebook) alebo http://bit.ly/2uCBhKX (registračný formulár)
 • 2. mája 2018 (14.30 – 17.30) – Keď stretne učiteľ študenta. Keď stretne človek človeka Charakterové vzdelávanie na našich školách prebieha vo veľkej miere nesystematickým spôsobom. A hoci sa ho u nás na škole snažíme systematizovať, celé sme to postavili na zjavne nesystémovej veci – vzťahu. Workshop chce ukázať, aký je priestor charakterového vzdelávania aj v bežných situáciách školského dňa. Ako to môže fungovať na chodbe, v kabinete, počas hodiny či prestávky, alebo aj v lese, tak to sa pokúsime hľadať s našimi študentami. Prineste aj vy svojich. Ide o nich, potrebujeme počuť, čo potrebujú.Workshop je určený pre učiteľov, v ideálnom prípade pre skupinu učiteľ + jeden či dvaja študenti.
  INFO: 
  http://bit.ly/2GUFf3f (facebook) alebo http://bit.ly/2EDI46O (registračný formulár)
 • 18.4.2018 (9.00 – 15.00) –  Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín? Ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby dokázali v sebe objaviť svoju jedinečnosť? Ako pracovať s rodičmi a na čom je postavená dobrá komunikácia? Ako zistiť, čo detí trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch, či učiteľoch? Ako deti pripraviť na nové výzvy v živote, škole, rodine? INFO: http://bit.ly/2HhSQlM (facebook) alebo http://bit.ly/2Gg2Ie6 (registračný formulár)
 • 19.4.2018 (9.30 – 15.30) – Nenásilná komunikácia (nielen) v prostredí školy

Zoznámite sa s prístupom Nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent communication) a vyskúšate si techniky aplikovať na situácie z vlastných životov.
Vyskúšate si spôsoby ako reagovať v komplikovaných situáciách z prostredia školského vyučovania – a vzdelávania všeobecne. Tieto techniky budete schopní použiť v triede a zapájať do nich žiakov (napr. formou kruhu obnovy). Výstupom workshopu bude posilnenie orientácie v sebe i v druhých a rozšírenie spektra možných reakcií v komunikačných situáciách.

INFO: http://bit.ly/2DvoCbD (facebook) alebo http://bit.ly/2FJvuEk (registračný formulár)

 • 14.3.2018 (14.30 – 17.30) – Ako rozvíjať kritické myslenie na školách

  Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočným pomocníkom, prinášajú však aj mnohé nástrahy.Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Ako im vštepiť základy mediálnej a informačnej gramotnosti? Ako máme viesť žiakov zábavnou formou k tomu, aby dokázali jasne sformulovať vlastné argumenty a nebáli sa ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte?Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl.INFO: http://bit.ly/2DVjOkN (facebook) alebo http://bit.ly/2DYXlU3 (registračný formulár)
 • 28.2.2018 (9.30 – 15.30) – Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc

  Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. Viesť ho bude lektorka a terapeutka Sylvia Ondrisová.Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež poznať jednotlivé časti našej učiteľskej roly a vedome medzi nimi prechádzať, dávať okolo nich jasnejšie hranice, ak ich ľudia okolo nás posúvajú mimo našej zodpovednosti. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.INFO: http://bit.ly/2GtSesw (facebook) alebo https://goo.gl/forms/J7beU7plj96CCDMa2 (registračný formulár)
 • 12.2.2018 (14.30 – 17.30) – Ukážme študentom ako formujú svet, v ktorom žijeme

  V akom svete žijeme a aká je moje miesto v ňom? Čo pre mňa znamená chudoba, miznúce pralesy, otroci a čo mám s nimi spoločné? Ako súvisí moja večera s chudobou v Afrike? Odkiaľ prišla ruža, ktorú dostaneme na Valentína? Pohľad na svet cez optiku a techniky globálneho vzdelávania pomáhajú študentom jasne a prakticky uchopiť problémy, ktoré sužujú celú planétu. Ukazujú súvislosti, ktoré vtiahnu každého priamo do epicentra problému. Globálne vzdelávanie je o otázkach, pohľade do seba, hľadaní riešení. Poskytuje témy, metódy a nástroje vhodné najmä na etickú výchovu a občiansku náuku, ale tiež geografiu, dejepis či cudzie jazyky. Na workshope okrem vtiahnutia do témy zažijete aktivity, ktoré môžete využiť pri práci s vašimi žiakmi.Pokiaľ chceme, aby jednotlivci prevzali zodpovednosť nad stavom planéty, potrebujú najprv vedomostnú bázu, na ktorej môžu stavať. Potrebujú tiež zažiť, že zmena je možná a vytvárať alternatívy môže byť zábavné. Globálne vzdelávanie je interaktívne, zážitkové a stimuluje ľudí k hlbokému zamysleniu a hľadaniu riešení.  
  INFO: http://bit.ly/2nB2GpJ (facebook) alebo http://bit.ly/2nBaCHz (registračný formulár)
 • 31.1.2018 (14.30 – 17.30) – Zaostrené na riešenia – krátko, jednoducho, účinne
  Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Skúsená koučka Klára Giertlová nás zoznámi s efektívnou metódou, ktorú sa naučíme využívať pri hľadaní riešení pre naše výzvy/problémy. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia…) budeme zdieľať skúsenosti a nachádzať odpovede na naše otázky.
  INFO: http://bit.ly/2A4Wife alebo https://goo.gl/forms/eVkTdY2jWK1Cm1Hj1
 • 17.1.2018 – Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete
  Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z. Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. Spolu budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byt s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete.
  INFO: http://bit.ly/2zKCIrF alebo https://goo.gl/forms/P0zFCMreYf6AJ0CR2
 • 12.12. – Diskusia: Rozmanitý alebo čiernobiely – Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?
  Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. 
  INFO: http://bit.ly/2hIaOpn alebo https://goo.gl/forms/9URuU9SGRCRIklg72
 • 6.12. – Moderný učiteľ: klimatická a podporná edukácia v praxi – Interaktívny workshop s praktickými ukážkami bude viesť český lektor, psychológ, učiteľ a didaktik Robert Čapek. Jeho knihu „Moderní didaktika“ pozná veľa učiteľov aj u nás. 
  INFO: http://bit.ly/2hEsgeA alebo https://goo.gl/forms/S8HEPtHjKHgYDiW52
 • 28.11. – DISKUklub – čas a priestor pre vaše témy – Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia…) budeme o nej diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať prípadné riešenia.
  INFO: http://bit.ly/2AgDP01 alebo https://goo.gl/forms/f7v9fhDTmOnTegkL2
 • 8.11. – Učiteľ ako sprievodca – koučingové techniky v školehttp://bit.ly/2xCgVxu alebo https://goo.gl/forms/92LgwvBBqg9L4IYj2
 • 25.10. – Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania – http://bit.ly/2xBpAQR alebo https://goo.gl/forms/ANVL0rnlkafpnGYq1