13.8. - 17. 8. 2018

Letná škola

16.9.2018

Odovzdávanie prihlášok mikroprojektov

5. - 6.11. 2018

1. Webinár

Webinár - online stretnutie

Vybraná skupinka účastníkov

15. - 18. 11. 2018

workshop II.

26. - 28. 10. 2018

Alumni workshop

Projektový tím

26. - 27. 11. 2018

2. Webinár

Webinár - online stretnutie

Vybraná skupinka účastníkov

18. - 19. 2. 2019

3. Webinár

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupina účastníkov

18. - 19. 3. 2019

4. Webinár

Online stretnutie na vybrané témy účastníkov

vybraná skupina účastníkov

22. - 23. 4. 2019

5. Webinár

Online stretnutie na témy vybrané účastníkmi

vybraná skupina účastníkov

14.5.2019

Obhajoba mikroprojektov – Banská Bystrica

vybraná skupinka účastníkov a projektový tím KI

31.5.2019

Obhajoba mikroprojektov – Bratislava

vybraná skupinka účastníkov a projektový tím KI