14.-18. 8. 2017

Letná škola

Príprava mikroprojektov

Juraj Hipš, Katarína Pázmány

Zoznamovacie a teambuildingové aktivity

Juraj Hipš, Katarína Pázmány

19.9.2017

Odovzdávanie prihlášok mikroprojektov

6. a 7. 11. 2017

Webinár I

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupinka účastníkov

11. a 12.12. 2017

Webinár II

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupinka účastníkov

26. a 27.2. 2018

Webinár III

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupinka účastníkov

26. a 27.3. 2018

Webinár IV

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupinka uchádzačov

23. a 24.4. 2018

Webinár V

Online stretnutie na témy ponúkané účastníkmi

vybraná skupinka účastníkov

23.5. 2018

Obhajoba mikroprojektov – Bratislava

Veréjna obhajoba mikroprojektov pred odbornou porotou

vybraná skupinka účastníkov a projektový tím KI

31.5. 2018

Obhajoba mikroprojektov – Banská Bystrica

Veréjna obhajoba mikroprojektov pred odbornou porotou

vybraná skupinka účastníkov a projektový tím KI