Vízia

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy.

 

Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. Nevyhnutné nie sú krajšie učebnice, viac tabletov v triede alebo lepšie pripravené testy. Kľúčoví sú učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie.

 

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií.

 

V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.

 

Nemôžeme stále čakať na osvieteného ministra. Skutočná zmena môže prísť len zdola – od učiteľov v spolupráci s rodičmi a žiakmi. Komenského inštitút preto poskytuje každoročne 20 pedagogickým lídrom bezplatné špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien v školských komunitách.