Program

08.00 – 09.00          Registrácia (Aula Školy u Filipa, Ružová 14)

 

09.00 – 09.15          Privítanie a predstavenie Komenského inštitútu

 

09.15 – 10.05          Kultúrna gramotnosť – ako deti pripravujeme na spolužitie a dialóg s inými kultúrami (Dušan Ondrušek)

 

10.05 – 10.55          Efektívne používanie moci v roly učiteľky/učiteľa (Sylvia Ondrisová)

 

10.55 – 11.10           Prestávka

 

11.10 – 11.40          Prezentácie učiteľov a účastníkov Komenského inštitútu

– Ako si nájsť svoju pedagogickú víziu? (Lenka Mihalicová)

– Aby myslenie bolo viditeľné (Jozef Sopoliga)

– Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova (Miroslav Kseňák)

 

12.00 – 13.00         1. blok workshopov (priestory Pedagogickej fakulty UMB, Ružová 13)

A:    Je niekedy povolené klamať? (Dušan Ondrušek)

B:    Vlastniť svoju moc (Sylvia Ondrisová)

C:    Ako učiť zážitkom a napĺňať štátny vzdelávací program (Juraj Hipš)

D:    Service learning alebo ako (sa) učiť prostredníctvom služby v komunite (Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka Rovňanová)

E:    Ako hovoriť, aby sa naše vzťahy s deťmi rozvíjali (Miroslava Kumančíková, Radka Rendošová)

 

13.00 – 13.50          Obed

 

14.00 – 15.00          2. blok worshopov (priestory Pedagogickej fakulty UMB, Ružová 13)

A:    Je niekedy povolené klamať? (Dušan Ondrušek)

B:    Vlastniť svoju moc (Sylvia Ondrisová)

C:    Ako učiť zážitkom a napĺňať štátny vzdelávací program (Juraj Hipš)

D:    Service learning alebo ako (sa) učiť prostredníctvom služby v komunite (Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka Rovňanová)

E:    Ako hovoriť, aby sa naše vzťahy s deťmi rozvíjali (Miroslava Kumančíková, Radka Rendošová)

 

Stiahnite si pozvánku s kompletným programom, popisom workshopov a lektorov.

 

Prednášky

1. Kultúrna gramotnosť – ako deti pripravujeme spolužitie a dialóg s inými kultúrami

Dušan Ondrušek (PDCS: facilitátor a tréner)

 

V globalizovanom svete dochádza k hodnotovým stretom neustále. Sme pripravení kultivovať svoj CQ (kultúrny kvocient), zvykať si na to, že ľudia z iných kultúr majú právo sláviť sviatky podľa seba, používať sebe vlastné mená označujúce ľudí a okolie inak než my. Sme schopní prijať myšlienku, že v konfrontácii hodnôt odlišných kultúr možno neexistuje „objektívne správne riešenie a postupy“? Sme schopní vnímať iné kultúry ako možné obohatenie a nie ako hrozbu? S čím by sa deti mali stretnúť v školách, ako zabezpečiť zodpovedné a praktické súžitie s menšinami a inými kultúrami? Ako realizovať návštevy ľudí z iných krajín, „živé knižnice“, zážitok inakosti? Ako reagovať na detí, ktoré sa vysmievajú z  ubližujú iným deťom, ktoré sa odlišujú? Ako v triede reagovať na poznámky, ktoré znevažujú iný výzor, jazyk, náboženstvo, či už ide o autentický názor alebo zrkadlenie toho, čo deti vidia a počujú doma alebo na ulici.

 

2. Efektívne používanie moci v roly učiteľky/učiteľa

Sylvia Ondrisová (lektorka a psychoterapeutka)

 

Slovo „moc“ často vyvoláva negatívne asociácie, avšak moc ako taká nie je problém. Naopak – je v nej potenciál konať a ovplyvniť situáciu spôsobom, ktorému veríme. Pozrieme sa, ako používať svoju vlastnú moc korektne a bez toho, aby sme sa jej vzdávali.

 

3. Ako nájsť svoju školskú víziu?

Lenka Mihalicová, Jozef Sopoliga, Miro Kseňák (učitelia a účastníci Komenského inštitútu)

 

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút každoročne poskytuje 20 pedagogickým lídrom špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien v školských komunitách. Našim cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagógov, ktorí získajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Ako je možné školstvo reformovať a tým sa podieľať na zmene školstva zdola? Ako takúto víziu nájsť? Ukážeme vám v troch praktických príkladoch našich účastníkov:

Ako si nájsť svoju pedagogickú víziu? (Lenka Mihalicová)

Aby myslenie bolo viditeľné (Jozef Sopoliga)

Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova (Miro Kseňák)

 

Workshopy

A: Je niekedy povolené klamať?

Dušan Ondrušek (PDCS: facilitátor a tréner)

 

Lawrence Kohlberg hovorí o štádiách morálneho zrenia detí a mládeže.

Aký typ morálneho usudzovania vidíme v jednotlivých obdobiach dozrievania dieťaťa či mladého človeka . Akým spôsobom ho môžeme viesť k náhľadu a morálnemu usudzovaniu. Účastníci workshopu si na vlastnej koži odskúšajú cvičenie, ktoré je možné (v adaptácii na rôzne vekové skupiny) využiť v práci so žiakmi/študentami.

Aktivita trvá spolu asi 50 minút, ktoré doplní diskusia o možnostiach jej uplatnenia v kontexte školy. Lektor (učiteľ) začne diskusiu dvoma otázkami: Sú situácie v živote, keď je povolené klamať? A sú také situácie, keď môže klamať inštitúcia? Lektor/učiteľ pokračuje: „Existujú eticky pochopiteľné situácie, v ktorých človek alebo inštitúcie smú klamať? Prvá, samozrejmá odpoveď je, že nie, nikdy … Tak sa to učíme v škole, to hovoria naše zákony. Jednotlivci nesmú klamať, veď na dôvere stojí naša spoločnosť. Ale čo v prípade hraničných situácií a možnom ohrození vlastného života alebo života iných? Máme aj vtedy – za každú cenu – odpovedať pravdivo?

V závere cvičenia sa skupina dopracuje k otázkam o etických aspektoch výlučnej, čiastočnej pravdy, ako aj o situáciách tzv. „bielej lži“, a tiež o tom, ktorí hovoria pravdu sa žije ľahšie, pretože nie sú nútení celý čas sa kontrolovať a menej sa neurotizujú, aj keď musia niesť aj nepríjemné dôsledky neklamania.

 

B: Vlastniť svoju moc

Sylvia Ondrisová (lektorka a psychoterapeutka)

 

Na workshope budeme skúmať spôsoby, ako sa rýchlejšie spojiť s vlastnou „mocou“. Je to dôležité najmä v momentoch, keď strácame istotu a potrebujeme opäť získať vplyv v nejakej náročnej situácii – aby sme ju vedeli vyriešiť korektne i efektívne.

 

C: Ako učiť zážitkom a napĺňať štátny vzdelávací program

Juraj Hipš (Živica: riaditeľ a lektor)

 

Praktický workshop o využití zážitkovej pedagogiky priamo na vyučovaní. Na workshope si ukážeme príklady aktivít, ktoré pomôžu osvetliť základné princípy učenia sa zážitkom  a následnú tvorbu vlastných vyučovacích hodín.

 

D: Service learning alebo ako (sa) učiť prostredníctvom služby v komunite

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka Rovňanová (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

Service learning je možné preložiť ako učenie (sa) prostredníctvom služby v komunite. Vychádza z princípov zážitkového učenia, pričom skúsenosť získavajú žiaci a žiačky cez vykonávanie reálne potrebnej služby. Cieľom workshopu je predstaviť túto stratégiu a na konkrétnych príkladoch ukázať ako je možné prostredníctvom nej vyučovať školské učivo, ale tiež rozvíjať kľúčové kompetencie a formovať občiansku angažovanosť. Spoločne budeme nachádzať priestor pre jej aplikáciu v školskom prostredí v našich podmienkach.

 

E: Ako hovoriť, aby sa naše vzťahy s deťmi rozvíjali

Miroslava Kumančíková, Radka Rendošová (o.z. S rešpektom: lektorky)

 

Deti sa ani tak nebránia tomu, čo od nich chceme, ale forme, akou to vyžadujeme. Workshop ponúka vhľad do rešpektujúceho prístupu prostredníctvom zásad rešpektujúcej komunikácie, ktoré platia aj v
komunikácii s dospelými. Povieme si o tom, ako funguje náš mozog a ako možno preformulovať niektoré tradičné požiadavky a povedať ich rešpektujúco, čo zároveň umožnuje budovať a udržiavať spolupracujúce vzťahy.

 

Prečítaje si aj informácie o jednotlivých lektoroch. Na konferenciu sa prihláste vyplnením registračeného formulára.

 

Stiahnite si pozvánku s kompletným programom, popisom workshopov a lektorov.