Program

08.00 – 09.00     Registrácia (Aula Školy u Filipa, Ružová 14)

 

09.00 – 09.15       Privítanie a predstavenie Komenského inštitútu

 

09.15 – 09.55       Ako učiť deti pre budúcnosť (Daniel Hevier)

                      

10.00 – 10.45       Škola podľa našich predstáv  

                            (Alma, Jamila, Lara – Luna z Berlína)

                                  

10:45 – 11:05       Prestávka

 

11.05 – 11.45        Lenivý učiteľ (Robert Čapek)

 

11:45 – 12:00       Skillandia pre učiteľov (Rudolf Tesár)

 

12:00 – 12:30       Prezentácie učiteľov a účastníkov Komenského  

                             inštitútu

 

                             Mentor, či dementor – alebo cesta učiteľa k šťastiu

                             (Slavomír  Matejka)

 

                             Čo ak vám katedra umožní realizovať vaše sny?

                             (Nika Klimová)

 

12:30 – 12:45       Prestávka

 

12:45 – 13:00       »Stávka« – Divadelné predstavenie účastníkov

                              Komenského inštitútu

 

13.00 – 13.50       Obed

 

14:00 – 14:50       I. blok workshopov

 

A: Hodnotenie a sebahodnotenie učiteľa (Robert Čapek)

 

B: Ako (sa) naučiť učiť (Daniel Hevier)

 

C: Sexuálna výchova v škole – tabu alebo výzva? (Lenka Rovňanová, Lívia Nemcová)

 

D: Škola podľa našich predstáv (diskusia so žiačkami z Berlína)

 

E: Ako energetizovať triedu (Lucia Odrejkovičová Obenau)

 

F: Školy, ktoré ma sklamali aj inšpirovali (Juraj Hipš)

 

G: Rovesnícke vzdelávanie alebo Keď deti učia deti (Silvia Szaboová)

 

 

15:00 – 15:50       II. blok workshopov

 

A: Hodnotenie a sebahodnotenie učiteľa (Robert Čapek)

 

B: Ako (sa) naučiť učiť (Daniel Hevier)

 

C: Sexuálna výchova v škole – tabu alebo výzva? (Lenka Rovňanová, Lívia Nemcová)

 

D: Škola podľa našich predstáv (diskusia so žiačkami z Berlína)

 

E: Ako energetizovať triedu (Lucia Ondrejkovičová Obenau)

 

F: Školy, ktoré ma sklamali aj inšpirovali (Juraj Hipš)

 

G: Rovesnícke vzdelávanie alebo Keď deti učia deti (Silvia Szaboová)

 

Stiahnite si pozvánku s kompletným programom, popisom workshopov

Prednášky

1. Ako učiť deti pre budúcnosť

Daniel Hevier (básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež)

 

Budúcnosť podľa prognostikov bude vraj taká, že zamestnanie bude mať iba ten, kto si sám vytvorí pracovnú príležitosť. Budúcnosť vraj bude obsahovať 60 % profesií, pre ktoré dnes ani len nemáme meno. Znie to desivo – alebo aj nádejne. Mimochodom, nádej bude spolu s kreativitou strategickou surovinou budúcich desaťročí. Daniel Hevier učil na všetkých možných typoch škôl – od Rómov, ktorí sa podpisovali X X X, cez mimoriadne nadané deti, autistov a deti s rôznymi diagnózami, seniorov, bábkohercov na VŠMU, maturantov, ale aj vrcholových manažérov finančných ústavov. Vypracoval si svoju metodiku vyučovania detí, ktoré už o pár rokov budú riadiť tento svet.

 

2. Škola podľa našich predstáv

Alma, Jamila, Lara – Luna z Berlína (žiačky evanjelickej školy Berlin Zentrum a autorky knihy Škola podľa našich predstáv)

 

Sme svedkami radikálnych zmien nášho sveta, pracovného trhu, prístupu k informáciám a požadovaných zručností. Lenže zavádzaniu zmien v školstve stojí v ceste aj naša vlastná skúsenosť. Je ťažké sa vymaniť z nej a predstaviť si, že škola by mohla byť úplne, ale úplne iná. Berlínske dievčatá takúto predstavu prinášajú. Preniknúť do fungovania školy, ktorú navštevujú je inšpirujúce. Strhujúce je však najmä nadšenie žiačok samotných. Ony majú svoju školu úprimne rady. Tento pocit by sme predsa dopriali čo najviac deťom na celom Slovensku, aby ich vzácny čas v škole bol napĺňajúci a zmysluplný.

 

3. Lenivý učiteľ

Robert Čapek (lektor, psychológ, učiteľ, didaktik)

 

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Prednáška ukáže pedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a prednáška k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

 

4. Skillandia pre učiteľov

Rudolf Tesár (Skillandia: zakladateľ a riaditeľ)

 

Skillandia je digitálny nástroj, ktorý získal prestížne ocenenie Stevie Award 2017 a prvýkrát bude využitá aj pre potreby učiteľov na to, aby mohli učiť zaujímavo, interaktívne a moderne. Ide o slovenskú EDtech spoločnosť, ktorá poskytuje inovatívne riešenia a platformy na online kurzy na učenie a zdieľanie znalostí. Pomocou technológie menia spôsob učenia tak, aby sa nadobudnuté vedomosti a know-how dali hneď využiť v praxi.

 

5. Prezentácie učiteľov a účastníkov Komenského inštitútu

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút každoročne poskytuje 20 pedagogickým lídrom špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien v školských komunitách. Našim cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagógov, ktorí získajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Ako je možné školstvo reformovať a tým sa podieľať na zmene školstva zdola? Ako takúto víziu nájsť? Ukážeme vám na dvoch praktických príkladoch našich účastníkov:

 

Mentor, či dementor – alebo cesta učiteľa k šťastiu (Slavomír Matejka)

 

Čo ak vám katedra umožní realizovať vaše sny?  (Nika Klimová)

 

6. Stávka

Divadelné predstavenie účastníkov Komenského inštitútu – Komenského ochotníci.

 

Scenár: Máša Orogváni, Zuzana Kráľová

Réžia: Zuzana Kráľová

Hrajú: Slavomír Matejka, Silvia Szaboova, Katarína Jakubcová, Peter Uhrín, Timotej Lauko, Miriama Kostrová Glovňová, Mária Babušová, Katarína Michalíková, Jana Marcineková, Zuzana Tabačáková, Monika Andrášová

 

Že aj učitelia sú svojím spôsobom herci sa presvedčíte v divadelnej miniatúre súboru K.O. (Komenského ochotníkov). Krátka scénka o tom, čo dokáže učiteľa vyprovokovať alebo možno, že netreba brať všetko príliš vážne.

 

 

Workshopy

A: Hodnotenie a sebahodnotenie učiteľa

Robert Čapek (lektor, psychológ, učiteľ, didaktik)

 

Cieľom workoshopu je doplniť schopnosti a poznatky účastníkov v oblasti hodnotenia a sebahodnotenia učiteľa.

 

B: Ako (sa) naučiť učiť

Daniel Hevier (básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež)

 

Daniel Hevier je učižiak alebo žiačiteľ. Čiže učiteľ, ktorý sa učí od svojich žiakov a učí sa tak, že sám vyučuje. Vyskúšame si s ním niekoľko techník, v ktorých spája hovorené slovo s písmom, kresbu s tancom, pohyb s maľbou, sústredenú meditáciu so živou vravou, rytmizovanie s automatickým písaním…

 

C: Sexuálna výchova v škole – tabu alebo výzva?

Lenka Rovňanová, Lívia Nemcová (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

(Ne)realizáciu sexuálnej výchovy v slovenských školách sprevádza množstvo otázok, na ktoré sa však (ne)hľadajú odpovede. My sa na workshope pokúsime niektoré vysloviť a na príkladoch dobrej praxe diskutovať.

 

D: Škola podľa našich predstáv

Alma, Jamile, Lara – Luna (Evanjelická škola Berlin Zentrum; autorky knihy Škola podľa našich predstáv)

 

Bližšia diskusia so žiačkami nemeckej evanjelickej školy, ktoré sa rady podelia o to, ako prežívajú školu, ako si predstavujú učenie a budúcnosť, čo by sa mohlo robiť lepšie a čo si prajú. Vysvetlia, ako to u nich prebieha a koľko zábavy sa v nej dá zažiť.

 

E: Ako energetizovať triedu

Lucia Ondrejkovičová Obenau (koučka, lektorka, facilitátorka)

 

Workshop Ako energetizovať triedu bude praktická ukážka viacerých drobných aktivít, s ktorými sa dá pracovať v rámci vyučovania pre udržanie pozornosti a energie žiakov i učiteľa a zároveň nimi nestrácame čas pri preberaní učebných látok. Tento workshop bude vychádzať so základov zážitkového a interaktívneho učenia.

 

F: Školy, ktoré ma sklamali aj inšpirovali

Juraj Hipš (Živica: riaditeľ a lektor)

 

Prednáška o školách zo sveta aj Slovenska, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou, ale aj o tých, ktoré boli pre mňa sklamaním.

 

G: Rovesnícke vzdelávanie alebo Keď deti učia deti

Silvia Szaboová (ZŠ Rozmarínova, Komárno: zástupkyňa riaditeľa)

 

Deti majú úplne iné myslenie ako dospelí, komunikujú ,,rovnakou rečou“, preto práve učením sa navzájom pochopia učivu oveľa lepšie. Prečo nevyužiť tento poznatok v prospech našich žiakov? Na workshope sa dozviete, ako na rovesnícke vzdelávanie a o jeho výhodách, prípadne čomu sa vystríhať. Nahliadneme spolu do škôl, kde to funguje a zároveň si sami vyskúšate námety pre vlastnú prax.

 

Prečítaje si aj informácie o jednotlivých lektoroch. Na konferenciu sa prihláste vyplnením registračeného formulára.

 

Stiahnite si pozvánku s kompletným programom, popisom workshopov a lektorov.