Projektový tím

Lektori

Juraj Smatana

učiteľ, občiansky aktivista, lektor kritického myslenia

Mentori