Katarína Nagy Pázmány

Živica: programová koordinátorka a lektorka

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Je v psychoterapeutickom výcviku logoterapie a existencionálnej analýzy. Po profesnej i osobnej stránke sa dlhodobo zaujíma a nadchýna pre oblasti spojené so vzdelávaním, sociálne segregovanými skupinami, psychoterapiou a zážitkovou pedagogikou. Od roku 2015 pôsobí ako junior trénerka v PDCS, v tom istom roku zároveň zakladala sociálny podnik s nepočujúcimi. Je absolventkou 2. ročníka Sokratovho inštitútu. Má rada hory, hravosť, rána, vodu, prácu a odvážnych ľudí.

Projektový tím

Lektori

Mentori