Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Chceme vedieť viac: lektor a tréner

Študoval sociálne vedy na Univerzite Komenského v Bratislave, Bard College v New Yorku a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Vyše osem rokov pracoval pre Nadáciu Milana Šimečku, kde sa venoval vzdelávacím programom pre mládež, učiteľov a ľudí rôznych iných profesií zameraných najmä na otázky interkultúrneho vzdelávania a ľudských práv. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac, ktorá sa usiluje rozvíjať zmysluplnú verejnú diskusiu o budúcnosti vzdelávania na Slovensku so zapojením všetkých, ktorých sa to týka.

V súčasnosti je taktiež spolutvorcom medzinárodnej interaktívnej vzdelávacej stránky o kultúrnej rozmanitosti a členom výskumného tímu na testovanie intervencií zmierňujúcich predsudky na Slovenskej akadémii vied.

Projektový tím

Lektori

Mentori