RNDr. Vladimír Burjan

Dobrá škola: šéfredaktor a pedagóg

Po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty UK učil päť rokov na gymnáziu A. Markuša v Bratislave (GAMČA) v triedach pre matematické talenty. V novembri 1989 spoluzakladal Učiteľské fórum, neskôr pôsobil na ministerstve školstva ako riaditeľ niekoľkých odborov. V rokoch 1991 – 1994 viedol skupinu merania výsledkov vzdelávania na Výskumnom ústave pedagogickom, bol prvým slovenským národným koordiná­torom projektu TIMSS a neskôr aj členom medzinárodného tímu pripravujúceho testovanie PISA 2004. Prednášal na konferenciách v Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku. V marci 1994 založil firmu EXAM testing, na čele ktorej stojí dodnes. Od septembra 2009 je vydavateľom a šéfredaktorom mesačníka DOBRÁ ŠKOLA a od mája 2014 aj organizátorom každoročnej konferencie Cesty k dobrej škole.

 

Netají sa tým, že na slovenskom školstve sa mu mnohé nepáči. Napriek tomu (či možno práve preto) je častým prednášateľom na rôznych učiteľských konferenciách a seminároch a hosťom televíznych a rozhlasových relácií na tému školstva. Svoje názory na otázky vzdelávania publikuje v tlači a na svojom blogu.

Projektový tím

Lektori

Mentori