Veronika Suváková

Živica: Tím Komenského inštitútu

Jej srdcovými témami sú školstvo a manažment, a aj preto paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Je dobrovoľníčkou a inštruktorkou Slovenského skautingu, kde vzdeláva a vedie mladých lídrov. Venuje sa témam ako je neformálne vzdelávanie, slobodná hra a zážitková pedagogika.

 

Je absolventkou 1. ročníka Komenského inštitútu. Rada trávi čas aktívne a športovo, s rodinou a priateľmi v prírode, na výletoch či pri spoločenskej hre. Rada cestuje a spoznáva nových ľudí, krajiny a ich kultúru. 

Projektový tím

Lektori

Mentori