Ročník 2017/2018

Učiteľské spojky

Ako zabrániť vyhoreniu učiteľov alebo ich slabej motivácii? Možno aj tým, že učiteľom dáme priestor. Môj projekt je preto zameraný na každodenné činnosti učiteľov a má najmä podporiť ich vzájomnú spoluprácu a chuť zdieľať, podeliť sa so svojím „know-how“. Jeho cieľom je vytvoriť prirodzene prepojené dvojice/trojice učiteľov, ktorí si budú pomáhať, učiť tímovo, konzultovať metodické aj odborné otázky, učiť sa jeden od druhého, viac sa venovať deťom, ale i sebe.

Hejného matemtatika na druhom stupni – Príma.

Aby žiakov matematika bavila a aby aj učtiteľ a rodič boli spokojní, že sa deti v škole naučili. Nikdy nieje neskoro.  Žiakom treba dať šancu zažívať radosť z poznania aj v matematike.  Ak nemali Hejného matematiku na prvom stupni, neváhajte a začnite s Hejným ako ja na druhom stupni. Môj mikroprojekt je inšpiráciou pre učiteľov druhého stupňa s klasickým vyučovaním matematiky.

Zabudnite na Alzheimra

Mnohí dospelí majú pocit, že s pribúdajúcim vekom im učenie ide čoraz ťažšie. Dnešná doba si však vyžaduje, aby sme sa učili celý život. V mojom projekte chcem pripraviť program, ktorý dospelým, ktorí sa učia cudzí jazyk, pomôže posilňovať a rozvíjať ich pamäť a sebavedomie.