Aby myslenie bolo viditeľné

Cieľom mikropojektu je vytvorenie kultúry myslenia na gymnaziálnych hodinách fyziky tak, aby učenie sa bolo vnímané viac ako len vykonanie úlohy zadanej učiteľom alebo aby bolo vyučovanie vnímané len ako príprava na zvládnutie testov.  Pomocou myšlienkových rutín chceme dosiahnuť, aby už samotný proces myslenia  bol vnímaný ako hodnota, bol viditeľný a zdokumentovateľný.

 

miesto projektu:

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17,  Martin

Mikroprojekty