Divadlo fórum

Môj mikroprojekt je zameraný na vzdelávanie pomocou divadla. Nie, nie je to nič ťažké, pre deti je hra predsa ich prirodzenou súčasťou. Dokážu napodobňovať, hrať postavy či situácie, prenášajú do hier vzory správania zo svojho okolia. Na hre sa dokážu aj veľa naučiť, napríklad vciťovať sa do druhého človeka a riešiť konfliktné situácie. Práve k takémuto učeniu sa využíva metóda Divadla Fórum.

 

Podstatou Divadla Fórum je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“ pričom sú stále v bezpečí hry. Býva zamerané na citlivé či kontroverzné témy, ako napríklad alkoholizmus, užívanie drog, rasizmus, konflikty vo vzťahoch a pod. Cieľom metódy je edukatívne pôsobiť na diváka, ovplyvňovať jeho negatívne návyky a postoje prostredníctvom divadelného predstavenia.

 

Hrať takéto predstavenie nemusia len herci ale aj samotní žiaci iným žiakom.

 

Ako na to:

 

1.       So skupinou žiakov, s ktorými by ste chceli pracovať na predstavení si najprv zadáte tému, problém.

2.       Spoločne vytvoríte príbeh, ktorého jadrom je konflikt hlavnej postavy. Príbeh je zostavený tak, že končí negatívne. Následne sa hranie zastaví.

3.       Dôležitou osobou Divadla Fórum je tzv. Joker, moderátor, ktorý s divákmi vedie diskusiu. Po zastavení predstavenia, informuje divákov, že sa predstavenie bude hrať ešte raz a ich úlohou je zakričať STOP v situácii, keď postavy majú riešiť problém iným spôsobom. Diváci môžu riešenie opísať alebo priamo zahrať.

4.       Po takomto predstavení nasleduje diskusia o danej téme.

 

Podrobný opis a návod bude spracovaný s metodickej príručke Ako na Divadlo Fórum.

Mikroprojekty