Kolobeh prírody – učenie sa v integrovaných tematických blokoch

V prírode sa dejú zmeny, moja duša tiež sa mení.
 
 
V projekte Kolobeh prírody spoznávame svet od svojho najbližšieho okolia. Pozorujeme, zaznamenávame a učíme sa zo zmien, ktoré sa okolo nás dejú. Pracujeme so svojim vnútrom a spoznávame svoj duševný svet pod vplyvom prírody.
Učivo je rozdelené do desiatich tematických blokov. V rámci nich si zvnútorňujeme pravidlá spolužitia a rozvíjame svoje životné zručnosti.
 
 
Realizované ciele:
 
 
1. Finančná zbierka vo vianočnom bazári na podporu práce chovateľskej
stanice Sivé očko.
 
 
2. Deti budú používať JA správu – vo väčšine prípadov deti komunikovali, ak sa im niečo
nepáčilo týmto spôsobom „Mirko“ nie je mi to príjemné, nepáči sa mi keď do mňa
strkáš/berieš veci bez opýtania…
 
3. Deti sa slobodne vyjadrovali, čo sa im páči, čo by potrebovali alebo chceli inak, vedeli
si vypýtať tému, ktorá by ich zaujímala, vedeli určiť, čo v danej téme by sa chceli
dozvedieť, o témach, ktoré ich zaujali, si spontánne hľadali viacero informácií.
 
4. Sčasti sa nám podarilo používať terminológiu pravidiel spolužitia – teda aktívne
počúvanie – deti mali jasnú predstavu čo je a čo nie je aktívne počúvanie a vedeli aj
zhodnotiť vlastné správanie vzhľadom k tomuto pravidlu a životných zručností –
najmä priateľstvo, vedeli opísať, ktoré správanie je priateľské a ktoré už nie.
 
5. Výuka v čo najväčšej miere prepojená so životom – tento bod sa naozaj podaril, ak
sme sa učili o stromoch, boli sme v lese, ak sme niečo vyrábali, používali sme skutočné
náradie (ostré nože, kladivá a klince…), upratovali spoločný dvor a priestory, vyrobili
sme padáky aj sme ich reálne vyskúšali spúšťať z druhého poschodia…
 
6. Spolupráca komunity – rodičia sa podieľali na vybavovaní rôznych exkurzií, pomáhali
nám s materiálom, odvozmi, zúčastňovali sa spoločných akcií aj v poobedňajších
hodinách.
 
7. Celoročná téma bola spojená so životom detí, bol priestor na ich vlastné nápady
a potreby.
 
8. Týždenné témy boli spracované na základe mesačných tém a tie boli vhodne
prepojené s celoročnou témou.
 
9. Kľúčové učivo bolo nastavené podľa ŠVP, primerane veku dieťaťa s ohľadom na
celoročnú tému.
 
10. V blokoch bola použitá väčšina mozgovokompatibilných zložiek učenia sa.
 
 
miesto projektu:
Ateliér LES, Bratislava

Mikroprojekty