Matematika pre každého

Pravdepodobne ste sa ocitli v niektorej situácii. Sedíte na hodine matematiky vaši spolužiaci už pomaly dokončujú zadanie, učiteľ začína písať nové na tabuľu a vy ste sotva niekde v strede príkladu a je vám jasné, že matematika a vy, to nikdy nepôjde dohromady. Alebo iná situácia, učiteľ stále dokola vysvetľuje veci pre vás dávno zrejmé. Príklady dopočítate ešte počas písania zadania a ďalších 5 minút nemáte čo robiť. A mobil na hodine je zakázaný.

 

V triedach sa často stretnú rôzne šikovní žiaci, ale ako sa im venovať tak, aby si z hodín každý niečo odniesol a každá hodina posúvala žiaka dopredu bez ohľadu na to, či je rodený „kockáč“, alebo si matematiku potrebuje vydrieť?

 

Odpoveď na túto otázku budeme hľadať spolu so žiakmi 2. C na gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici.

 

Cieľom projektu je nájsť a na hodinách matematiky prakticky odskúšať viacero foriem a metód vnútornej diferenciácie vyučovania, ktoré budú umožňovať rozvoj všetkým výkonnostným skupinám žiakov.

 

miesto projektu:
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

Mikroprojekty