Na jednej lodi…

Zámerom mikroprojektu Na jednej lodi… je, aby učitelia spolupracovali, hľadali priestor

na medzipredmetové prepájanie a vyskúšali si iné formy učenia..

 

Týmto projektom chceme prehĺbiť vzťah učiteľov ku škole, osvojenie misie školy a spoločné vytváranie bezpečného prostredia pre našich žiakov, podporiť citlivosť a vnímavosť učiteľov voči potrebám detí; vytvoriť priestor na uvedomenie individuality detí.

   Nástrojom, ktorým to chceme odštartovať a dosiahnuť sú spoločné aktivity detí a pedagógov.

Téma:  Banská Štiavnica vtedy a dnes…  (http://bakomaci.weebly.com/blog)

Počas prázdnin sme spoločne nastavili fungovanie projektu na školský rok 2017/2018.

Projekt sme podrobnejšie rozpracovali na dlhodobejšie plánované spoločné aktivity pre deti a učiteľov celej školy. Spoločné aktivity sa uskutočňujú v projektové dni a zúčastňuje sa ich celá škola – deti sú zo svojich tried rozdelení do vekovo zmiešaných skupín.

 

  Cieľom projektu je:

–          zmeniť zmýšľanie učiteľov – „aby viac počúvali dieťa“

–          aby vedeli identifikovať a jasne pomenovať silné a slabé stránky detí, resp. skupín detí, s ktorými pracujú

–          aby vedeli deťom pomôcť naformulovať ich najbližšie ciele  – s ohľadom na ich individualitu, nie na paušálne postavené osnovy alebo vzdelávací program

–          aby vedeli vnímať dynamiku zmiešanej skupiny detí a hľadali spôsoby, ako deti podporovať pri hľadaní možností efektívnej spolupráce v takejto skupine

–          cez aktivity ukázať nové možnosti výučby

–          naučiť sa využívať svoje silné stránky pri zostavovaní aktivít

–          podporiť učiteľov a ukázať im podporu a slobodu, ktorú im Bakomi poskytuje…

 

Dobrá správa je – veľa škôl sa dnes mení k lepšiemu, zlá správa je, že svet sa mení rýchlejšie ako naše školy.

Willard R. Daggett

Mikroprojekty