Rozvoj altruizmu alebo „Ako konať dobro“

Autor

Každý deň čelíme veľkému množstvu volieb a rozhodnutí. Každučká z nich sa spravidla zjednoduší na jednoduchú voľbu medzi dobrom a zlom. Záleží len na nás, čo si vyberieme. Či budeme konať skutky zamerané len na seba alebo sa zameriame na pomoc druhým, čo nás mnohokrát robí šťastnejšími.

Cieľom projektu bolo, spolu so žiakmi, vytvoriť a realizovať program zameraný na pomoc druhým. Program s názvom Ako konať dobro a byť z toho šťastný pozostáva z rozvoja základných oblastí JA – personálna, MY – sociálna a ONI – tí druhí. Ide o hĺbkovú premenu správania v oblasti pomoci druhým ľuďom, ale aj sebe samému.

Výsledkom je množstvo zrealizovaných nápadov, šťastná skupina žiakov, ktorá dokáže pomáhať a metodická brožúrka, ktorá má za cieľ inšpirovať učiteľov konať dobro. brozura_Peter_Uhrin

„Konať dobro ma robí šťastnou.“ (Kamilka 13 rokov) 

 

Miesto projektu:

ZŠ Karloveská 61, Bratislava

Mikroprojekty