S príbehmi emóciám až na kosť

Život sú príbehy. Príbehy sú život. Každý príbeh je plný emócií presne tak, ako ten náš vlastný. Vďaka nim je pestrejší a autentický. Každá k nemu neodmysliteľne patrí – radosť, hnev, strach, či smútok. Avšak je na nás, ktorá emócia v ňom bude prevládať. Je dobré naučiť sa ich ovládať, aby ony neovládali nás. A zažiť ich. Až na kosť.

 

Zážitok v nás mení optiku pohľadu. Zrazu veci nie sú len čierno-biele, ale dokážeme sa na svet pozerať inými očami. Dokážeme vnímať nielen vlastné pocity, ale aj čo a ako cítia druhí.

 

Pomocou prečítaného príbehu sa deti dostanú každý mesiac k jednej z emócií a pomocou hier, dramatiky, hudby, či výtvarného prejavu ju zažijú.

 

miesto projektu:
ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Mikroprojekty