Šach a logické myslenie

Autor
Cieľom projektu je vypracovanie súboru úloh pre deti vo veku 5-7 rokov, ktoré začínajú so šachom. Pri deťoch v tomto veku je ešte veľká potreba „hrania sa“, preto chcem vytvoriť súbor cvičení a úloh pre šachových trénerov a inštruktorov, ktoré im pomôžu zmysluplne s deťmi v tomto veku pracovať a podnietiť v nich záujem o šachovú hru.

 

Cvičenia a úlohy sú tématicky zamerané počas celého roka a ich cieľom je rozvoj

– koncentrácie

– predstavivosti

– predvidavosti

– plánovania

– zvažovanie rôznych možností

 

V januári pripravujem pre trénerov a inštruktorov šachu „trénersky seminár a workshop“, na ktorom budem prezerntovať priebežné výsledky a zbierať spätnú väzbu.

 

Miesto projektu:

ZŠ Espania, Vysoká 26, Bratislava

Mikroprojekty