Zabudnite na Alzheimra

Zabudnite na Alzheimera

 

Veľa ľudí – dospelých i detí – zažíva pri učení cudzieho jazyka nepríjemné pocity. Často pociťujú nervozitu, strach, cítia sa trápne, neprirodzene. U dospelých učiacich sa  k týmto problémom pridávajú ešte problémy s pamäťou a fakt, že už dávno vyšli zo školských lavíc a je pre nich náročné sa efektívne učiť.

 

Keďže momentálne učím prevažne dospelých, rozhodla som sa svojím mikroprojektom hľadať cesty, ako študentom cudzieho jazyka pomôcť zvyšovať ich sebavedomie, kultivovať pamäť a ukázať im efektívne techniky učenia.

 

Rozvoj jazykového sebavedomia: v prvom rade sa snažím o pozitívny prístup, aby žiaci pochopili, že pocity, ktoré majú a chyby, ktoré robia, sú prirodzené a nevyhnutné. Tempo a obsah hodín sú vždy prispôsobené skupine. Akýkoľvek tému či jazykový jav sa snažím personalizovať – hľadať prepojenia na život mojich žiakov. Personalizácia – prepojenie s ich vlastným životom – umožňuje žiakom uvedomiť si, aké pokroky robia, čo všetko už reálne dokážu povedať a zvyšuje to aj ich schopnosť pamätať si prebrané učivo.

 

Pamäť: vytvorila som sadu jednoduchých pracovných listov, na ktorých si vysvetľujeme, ako pamäť funguje. Prakticky pamäť rozvíjame rôznymi typmi cvičení na hodine – využívame akronymy, rýmovanie, reťazenie, vytváranie asociácií. Vysvetľujem svojim žiakom i rôzne techniky, ktoré môžu využiť na zapamätanie si lexiky, ale aj iných vecí v bežnom živote – technika Loci, von Ristorffov jav, atď.

 

Učíme sa učiť: na aktivitách, ktoré som pre tento účel vytvorila, si vysvetľujeme niektoré mýty a fakty o učení, hovoríme spolu o technikách efektívneho učenia, o tom, ako poraziť prokrastináciu. Učím ich aj využívať mobilné aplikácie, ktoré im učenie môžu zjednodušiť.

 

Výhodou všetkých týchto aktivít je, že prebiehajú v angličtine, takže okrem nových informácií si žiaci rozvíjajú aj jazyk.

V blízkej budúcnosti plánujem vytvoriť metodickú príručku s aktivitami, ktoré som vytvorila a v súčasnosti tvorím.

Mikroprojekty