Informácie o štúdiu

Koncept programu Komenského inštitútu vychádza z úspešného modelu vzdelávania pre sociálnych lídrov Sokratov inštitút. Keďže do programu Sokratovho inštitútu mali dlhodobo záujem vstupovať aj učitelia, pre ktorých ale nie je štúdium otvorené, rozhodli sme sa zrealizovať podobnú bezplatnú vzdelávaciu platformu i pre nich.

dsc_0050

 

Jeden rok výučby na Komenského inštitúte predstavuje:

  • letná škola
  • 4 pobytové workshopy
  • webináre na témy, ktoré si vyberú a pripravia účastníci programu
  • realizácia a obhajoba mikroprojektov (ponúkame mikrogrant do výšky 300EUR a konzultácii s mentorom)

 

Súčasťou štúdia na Komenského inštitúte je aj možnosť Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU).

dsc_0244

Workshopy a letná škola tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy budú viesť špičkoví lektori, ktorí majú potenciál učiteľov Komenského inštitútu významne posilniť v ich roli pedagogického lídra.

 

Výučba prebieha formou zážitkových a praktických aktivít, neformálnych rozhovorov i prednášok. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 pedagógov, pretože kladieme veľký dôraz na vytvorenie priestoru na individuálny prístup a bezprostredný kontakt medzi lektorom a účastníkmi ako aj účastníkmi navzájom. Individuálny prístup je posilnený aj skutočnosťou, že každý účastník inštitútu bude mať pri realizácii svojho mikroprojektu k dispozícii konzultácie so svojim mentorom – skúseným človekom z praxe.

 

Komenského inštitút však nie je len jednoročný projekt. Jeho cieľom je dlhodobé vzdelávanie a podpora členov Komenského komunity. Po ukončení roku štúdia sa môžete zapojiť do programu pre absolventov inštitútu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how.

Študuješ na univerzite?

Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a preto všetci VŠ študenti zapojení do KI, môžu po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity 🙂