Organizačné pokyny

Komenského inštitút sídli vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sú v krásnom prostredí zaježovských lazov vytvorené podmienky na intenzívne vzdelávanie. Pre účastníkov workshopov je k dispozícií pohodlné ubytovanie, inšpiratívne seminárne miestnosti: multimediálna knižnica, študovňa s internetom a prednášková miestnosť vybavená interaktívnou tabuľou a v neposlednom rade aj kvalitná strava.

foto-organizacne-pokyny-1
Fotogaléria Vzdelávacieho centra Zaježová

 

Vzdelávacie centrum Zaježová sídli v obnovenej gazdovskej usadlosti. Celý komplex bol rekonštruovaný s využitím environmentálnych technológií a prírodných materiálov. Centrum je vykurované kotlom na drevo a ohrev úžitkovej vody zabezpečujú solárne kolektory. Elektrická energia sa vyrába zo slnečnej elektrárne umiestnenej na streche a čistenie odpadových vôd v biologickej čistiarni. V centre sa snažíme odpad minimalizovať a všetok separovať.

 

Doprava

Účastníci sa na jednotlivé workshopy dopravujú individuálne a cestovné náklady sú im hradené.
Vzdelávacie centrum Zaježová nájdete približne 30 km od Zvolena na zaježovských lazoch v časti prezývanej „Polomy“. Na miesto je možné dopraviť sa autom i autobusom zo Zvolena. Podrobnejšie informácie o doprave nájdete tu.