Podmienky absolvovania štúdia

Keďže poslaním Komenského inštitútu je prinášať konkrétne pozitívne príklady zmien v školských komunitách, tak úspešné absolvovanie štúdia je podmienené účasťou a prípravou na workshopy a letnú školu, zdieľaním vedomostí a skúseností ako aj úspešnou realizáciou a prezentáciou pedagogického mikroprojektu na ktorý majú účastníci štúdia možnosť získať finančnú podporu a konzultácie s mentorom.

 

Konkrétne teda ide o to:
1. zúčastniť sa:

-letnej škole, štyroch workshopoch, piatich webinároch (internetových prezentáciách a diskusiách organizovaných účastníkmi inštitútu)

-byť pripravený na témy ktorým sa na nich budeme venovať (vopred sa zorientovať v téme, prečítať si odporúčaný materiál)

-viesť si e-portfólio, v ktorom si prostredníctvom fotiek, krátkych reflexií, otázok a opisu krokov, ktoré podnikám pri realizácií svojho projektu zaznamenávam svoj pokrok a ďalšie nápady

 

2. spolupodieľať sa:

-jednotlivo alebo v skupinke pripraviť webinár (krátku online prezentáciu s diskusiou) pre Komenského komunitu na tému, ktorá ma zaujíma/ s ktorou mám skúsenosti

foto-podmienky-a1

3. podieľať sa na zmene:

-zorganizovať a úspešne zrealizovať svoj mikroprojekt

Hneď na začiatku programu si všetci 20 účastníci zvolia tému svojho „pedagogického mikroprojektu“, cez ktorý sa budú usilovať dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite.

foto-podmienky-a2

Na realizáciu mikroprojektov budú mať možnosť po dohode získať finančnú podporu ako aj konzultácie so skúseným mentorom, ktorý im bude pomáhať identifikovať možné prekážky ako aj hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto v rukách účastníkov vzdelávania.

 

Príklady mikroprojektov:

– vytvorenie učiacej záhrady, kde sa budú môcť žiaci učiť prostredníctvom zážitkového učenia

– participatívne formy riadenia v školách

– inovácie v metódach učenia, či hodnotenia

Všetky zrealizované mikroprojekty, si môžeš pozrieť tu.

 

 

4. informovať:

-ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa práce na mikroprojekte a účasti na jednotlivých aktivitách Komenského inštitútu (napr. prostredníctvom lokálnych médií, Facebooku Komenského inštitútu, blogu, článkov do Dobrej školy a iných médií)

Študuješ na univerzite?

Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a preto všetci VŠ študenti zapojení do KI, môžu po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity 🙂