Pre koho je štúdim určené?

V súlade s našou víziou máme ambíciu spájať a podporovať ľudí, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti.

 

Komenského inštitút je otvorený učiteľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami ako aj vysokoškolským študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Veríme, že pestrá a heterogénna skupina je výborným prostriedkom k napĺňaniu  cieľov Komenského inštitútu. Preto každoročne vyberáme spomedzi prihlásených:

 

5 učiteľov s praxou dlhšou ako päť rokov
5 zástupcov vyššieho manažmentu škôl /riaditelia, zástupcovia/
5 učiteľov s praxou kratšou ako päť rokov
5 vysokoškolských študentov pedagogického zamerania

 

Skúsení učitelia môžu prispieť svojimi dlhoročnými skúsenosťami a pohľadmi ako školstvo funguje a kde sú jeho slabé miesta. Vysokoškolskí študenti a začínajúci pedagógovia môžu priniesť nové pohľady na problémy a riešenia a manažment škôl má šancu ukazovať ako zasadiť zmeny do legislatívnych rámcov. Rôznorodá pedagogická skupina vďaka rôznym pohľadom má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola.

 

Ak máte záujem profesne rásť a zapojiť sa v budúcom školskom roku do bezplatného programu Komenského inštitútu, vyplňte prihlasovací formulár.

Študuješ na univerzite?

Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a preto všetci VŠ študenti zapojení do KI, môžu po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity 🙂