Ročník 2018/2019

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči

Ročník 2017/2018

Účastníci

Externí poslucháči

Ročník 2016/2017

Účastníci

Externí poslucháči