Adriana Macková

ZŠ Mlynská, Senec

Po matematicko-fyzikálnej fakulte som namiesto učiteľovania išla do komercie. Odtiaľ postupne na 3 materské. S troma ratolesťami a dvojročnou dobrovoľníckou skúsenosťou v o.z. MOST som sa vrhla na učiteľovanie, aby som si na vlastnej koži vyskúšala aké krásne a ťažké je toto povolanie. No a keďže všetko viem robiť iba naplno, prácou v Komenského inštitúte si chcem otvoriť ďalšie obzory.
 
 
škola: ZŠ Mlynská, Senec

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči