Marta Ganderáková

Gymnázium Golianova, Nitra

Pochádza z malej dedinky Čierne, okres Čadca avšak už ôsmy rok býva v Nitre a plánuje sa presunúť do Bratislavy. Štúdium ukončila na UKF v Nitre, aprobácia učiteľstvo predmetov informatika-anglický jazyk. Momentálne učí na gymnáziu ale rada by si vyskúšala prácu so žiakmi na základnej škole. Učeniu a práci s mládežou sa venuje v rôznych formách, mládežnícke výmeny, medzinárodná dobrovoľnícka  služba a v posledných dvoch rokoch taktiež projekt DOFE. Rada cestuje, spoznáva nové miesta za pomoci miestnych ľudí, varí, alebo si pozrie dobrý nekomerčný film.

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči