Miroslava Piláriková

koordinátorka programu Zelená škola

Pochádza zo Zvolena a už do roku 2008 je súčasťou programu Zelená škola, ktorý aktuálne vedie. Ukončila bakalárske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, odbor Filozofia a teória ekologizácie (ekofilozofia) a následne inžiniersky stupeň na odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Po dlhých pracovných dňoch si vie oddýchnuť hlavne pri varení, na dobrom koncerte, či pri prechádzke so psom. Jej najväčšou vášňou je dobrá hudba a túlanie sa po slovenských horách. Školám rada pomáha pri vymýšľaní aktivít do akčného plánu, pri motivácii a spolupráci, ale aj ako „bútľavá vŕba“ pri iných problémoch.

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči