Petra Psotová

ZŠ a MŠ Vančurova, Trnava

Vyštudovala som učiteľstvo biológie a chémie na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia som inklinovala k inovatívnym metódam vo vyučovaní. Momentálne učím na základnej škole v Trnave, kde sa snažím k výučbe pristupovať neformálne. Pre žiakov pripravujem exkurzie, zážitkové učenie, tematické dni, učenie na stanovištiach a i.

 

Mojou snahou je naučiť deti kriticky myslieť, taktiež, aby poznatky získané v škole vedeli využiť v bežnom živote. Rozvíjam u detí environmentálne povedomie rozhovormi, besedami o aktuálnych globálnych problémoch, ekohrami.

 

Mám rada prírodu, hory, beh, turistiku, cyklistiku a knihy.

 

škola:  Základná škola s materskou školou Vančurova, Trnava

 

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči