Radoslav Plánička

Súkromná základná škola Zaježová, CEEV Živica

Vždy som dobre vedel čo nechcem, ale boli aj obdobia keď som nevedel „ako ďalej“. A pri tom poslednom a najintenzívnejšom som si uvedomil, že sa mi dlhodobo nepáči koľko detí sa dnes v škole stále „učí“ to isté, tak veľa ako ja a tak málo podstatného pre život. Doterajšia cesta a mesačná púť cez Slovensko mi okrem iného priniesli uvedomenie, že chcem venovať čas a zručnosti fungovaniu školy, ktorá „učí normálne“ a rozvíja mladých ľudí čo najcelistvejsie. Aby „kód“, ktorý zanecháva dlhoročná návšteva škôl nebol neskôr podnet na terapie, ale viedol k zdravému vzťahu k sebe, ostatným a k spokojnému životu. A tak sa stalo, že som skončil, teda vlastne začal, v komunitnej zaježovskej škole ako (multifunkčný) asistent. A cítim, že toto je ešte len začiatok.

A čo som robil dovtedy? Našťastie čo som chcel, ale hlavne vždy som sa pri tom veľa učil. Kampane za menej odpadu, či presviedčanie poslancov v parlamente ma vytrénovali v manažmente a komunikácii.
V kuchyni, na zemiakovej farme a pri vedení programu Zelená škola, či Vzdelávacieho centra, som zažil, keď si v práci „nikým“ alebo „keď vedieš“ a aké sú obidve tieto role ťažké.
Vďaka spolutvorbe webov, databázy a prírodnému staviteľstvu, som zistil, že k spokojnému životu potrebujem pracovať hlavou aj rukami.
A hodiny (nielen) počúvania v mužských kruhoch ma naučili vnímať viac druhých, ale aj samého seba. To všetko bola a je pre mňa veľká ŠKOLA a tá sa neudiala písaním poznámok v lavici.

A keď už som taký detailný, nemôžem vynechať ani mojich najväčších učiteľov v živote – deti a ženy.

Aktívne vrcholy striedam občasným ničnerobením, čítaním, pokračujúc cvičením, meditovaním a končiac dobrým jedlom, vínom/pivom a priateľmi.
Po rokoch chodenia lesmi sa teraz neviem nabažiť výšin, slobody a drsnosti hôr. Radosť mi robí plávanie, beh, bežkovanie, lezenie, dobrá hudba, tanec, ale aj práca na záhrade, či dokončovanie svojho domu. 

 

Súkromná základná škola Zaježová

Účastníci

Martin Cápay

Gymnázium Golianova 68 Nitra; Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Externí poslucháči