Alumni workshop

Alumni workshop je súčasťou programu, určeného pre absolventov Komenského inštitút. Pre učiteľov, ktorý absolvujú náš ročný program, tak ponúkame ďalšiu možnosť vzdelávania a podpory aj po ukončení štúdia.