Čo by mal vedieť učiteľ o dezinformáciach?

Mgr. Juraj Smatana

Počas workshopu sa budeme venovať nasledovným hlavným témam: 

 

1.  Angažované učenie. Aký je právny a etický rámec činnosti učiteľa, ktorý nevstúpi do triedy skôr, kým si neujasní, ako dnešné učivo súvisí so súčasnosťou, s aktuálnymi problémami dnešného sveta. Ako dať cisárovi, čo je cisárove, čiže ako neprísť do konfliktu s vedením školy alebo štátnou školskou inšpekciou. 

 

2. Konkrétne aktivity na podporu kritického myslenia a aktívneho občianstva. Simulačné hry, zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, mimoškolská činnosť, ale aj najobyčajnejšie hodiny prednáškového typu. 

 

3. Dezinformácie, hoaxy, propaganda: tieto javy sa tu neobjavili s nástupom sociálnych sietí, sú také staré, ako ľudstvo. Čo by mal o nich vedieť každý učiteľ?  Ako sa týmto témam venovať v škole? 

 

Termín workshopu: 23.-26. 11. 2017