Výsleky vyhľadávania pre:

pokus

https://komenskehoinstitut.sk/pokus/

Učiteľ ako sprievodca

Mentor bol priateľ kráľa Odysea. Keďže bol Mentor múdry a rozvážny, Odyseus mu zveril do výchovy svojho maloletého syna Télemacha, keď odchádzal do trójskej vojny. Svoju úlohu potom Mentor plnil veľmi zodpovedne a s úspechom. Telemachos si ho vážil a poslúchal ho ako otca. Mentor si získal u Télemacha takú dôveru, že keď chcela bohyňa […]

https://komenskehoinstitut.sk/projekty/ucitel-ako-sprievodca/

Divadlo Fórum – krok za krokom

Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“, pričom sú stále v bezpečí […]

https://komenskehoinstitut.sk/projekty/divadlo-forum-krok-za-krokom/

Teambuilding a Mentoring

Teambuilding Časť Teambuilding vedie tím Komenského inštitútu. Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu. Mentoring Časť Mentoring vedie skúsený kouč a lektor Tomáš Pešek. Pedagogický projekt je kľúčovou súčasťou Komenského inštitútu. Nadviažeme […]

https://komenskehoinstitut.sk/workshop/teambuilding-a-mentoring/

EduPoint

EduPoint vám prináša pravidelné jednodňové workshopy a prednášky na aktuálne témy z oblasti vzdelávania, výchovy a školstva. Nachádza sa na ulici P. O. Hviezdoslava 28 vo Zvolene.   EduPoint Zvolent realizuje Komenského inštitút (Živica) a Generácia 3.0 (Nadácia Pontis).   Najbližšie akcie   19. marec: Ako učiť efektívne Viaceré zdroje tvrdia, že rozdelenie ľudí podľa […]

https://komenskehoinstitut.sk/edupoint/

Veronika Suváková

Pochádza z Bratislavy. Je skautka telom i dušou. Paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Obe štúdiá skončila s titulom Bc., po ktorom nastúpila na materskú „dovolenku“. Od septembra sa chystá dokončiť magisterské štúdium. Vďaka skautingu v sebe objavila vášeň k cestovaniu, spoznávaniu nových kultúr a hlavne ľudí. Po návšteve USA, Mexika a Islandu sa už ničoho nebojí. Má rada […]

https://komenskehoinstitut.sk/ucastnik/veronika-suvakova/

Dagmar Svoreňová

Pochádza z Banskej Bystrice, ale už 20rokov žije, pracuje a učí v Nitre. Študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave predmety geografia- telesná výchova a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  anglický jazyk a literatúru. Má rada deti, ich detský svet a uvažovanie, ktoré je často motiváciou k uskutočneniu nových projektov. Neobsedí na jednom mieste, miluje pohyb, behanie po lesných cestičkách a […]

https://komenskehoinstitut.sk/ucastnik/dagmar-svorenova/

Martin Štubňa

Pochádza z Nitry, momentálne už takmer rok žije v Banskej Štiavnici. Vyštudoval učiteľstvo matematiky a fyziky, neskôr sa zaoberal témou počítačom podporovaných experimentov na vyučovaní fyziky. Počas štúdia sa zúčastnil stáže v Centre for Microcomputer Applications v Amsterdame, kde sa venoval príprave počítačom podporovaných aktivít pre stredné školy. Momentálne učí na gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici predmety matematika fyzika. Venuje […]

https://komenskehoinstitut.sk/ucastnik/martin-stubna/

Martina Štesková

Narodila sa síce v hlavnom meste, ale pomerne rýchlo sa usadila v strede Slovenska, kde žije, učí, tvorí, tancuje, či stretáva sa s príjemnými ľuďmi viac ako polovicu života. Jej rodina je veselá, živá a v neposlednom rade veľmi inšpiratívna. Vyrastala v Bratislave, ale vďaka fantazírovaniu dedka, babky a ostatných členov rodiny sa nielen počas prázdnin ocitala v džungli, pralese, na módnych […]

https://komenskehoinstitut.sk/ucastnik/martina-steskova/

Petra Strigáčová

Vyštudovala som učiteľstvo germanistiky a filozofiu na FiF UK v Bratislave a už pred tými cca 10 rokmi som sa netajila tým, že by som rada učila a napriek tomu, že som si vyskúšala aj slušne platenú prácu v kancelárii, asi pre mňa nebola dosť akčná Celé detstvo aj strednú školu som bola aktívna v […]

https://komenskehoinstitut.sk/ucastnik/petra-strigacova/